Test na PTSD

Sprawdź czy zmagasz się stresem pourazowym

Skala wpływu zdarzenia – Zrewidowana (IES-R) to powszechnie stosowany kwestionariusz samoopisowy, który ocenia subiektywne doświadczanie stresu w odpowiedzi na traumatyczne wydarzenie. Pomiaruje nasilenie objawów zespołu stresu pourazowego i był wykorzystywany w różnych badaniach naukowych oraz praktyce klinicznej. Test został stworzony w 1997 roku przez Daniel Weiss i Charles R. Marmar.

IES-R została opracowana jako zaktualizowana wersja pierwotnej Skali Wpływu Zdarzenia (IES) i miała na celu dostarczenie bardziej kompleksowej oceny objawów zespołu stresu pourazowego. Składa się z 22 pytań, które są oceniane na 5-stopniowej skali Likerta, obejmującej zakres od „wcale” do „niezwykle”. Kwestionariusz jest podzielony na trzy podskale:

1. Intruzja: Ta podskala ocenia częstotliwość i intensywność napastliwych myśli, koszmarów i wspomnień związanych z traumatycznym wydarzeniem.

2. Unikanie: Ta podskala mierzy wysiłki podejmowane w celu uniknięcia przypomnień lub myśli o traumatycznym zdarzeniu, a także odrętwienie emocjonalne i odłączenie.

3. Hiperpobudzenie: Ta podskala ocenia objawy takie jak drażliwość, trudności w zasypianiu, nadmierną czujność i przesadzoną reakcję na bodźce.

Aby uzyskać ogólny wynik IES-R, sumuje się wyniki ze wszystkich trzech podskal. Wyższe wyniki na IES-R wskazują większe doświadczanie stresu i objawy zespołu stresu pourazowego związane z traumatycznym wydarzeniem.

IES-R jest powszechnie stosowana w badaniach naukowych i praktyce klinicznej do oceny wpływu różnych traumatycznych wydarzeń, takich jak katastrofy naturalne, wypadki, doświadczenia bojowe i przemoc interpersonalna. Pomaga badaczom i terapeutom zrozumieć psychologiczny wpływ traumatycznych zdarzeń na jednostki oraz prowadzić odpowiednie interwencje lub terapie.

Wybierz swojego psychologa lub psychoterapeutę

Wszyscy nasi specjaliści zostali zweryfikowani pod kątem posiadanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty.
Robert Pinkert - Psycholog
Psycholog CEO&Founder
Paulina Kuczab - Dietetyk kliniczny/Psychodietetyk
Dietetyk kliniczny, Psychodietetyk
psycholog w pracy
Psycholog/ Psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/
psychoterapeuta
Patrycja Mlynarczyk - Psycholog/Terapeuta par
Psycholog/
psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/ Seksuolog
psycholog specjalista psychoterapeuta
Psycholog/ neurobiolog
psycholog pracujący z klientami
Psychoterapeuta
CO OFERUJEMY?

Powróć do swojej najlepszej formy