Test na DDA

Sprawdź czy zmagasz się z przewlekłym stresem.

„Dorosłe dzieci alkoholików” (ang. Adult Children of Alcoholics – ACoA).

Dorosłe dzieci alkoholików to termin używany do opisania osób, które wychowały się w rodzinach, gdzie przynajmniej jeden z rodziców cierpiał na alkoholizm. To doświadczenie może wpływać na różne aspekty życia tych osób i mieć konsekwencje emocjonalne, psychologiczne i społeczne.

Osoby dorosłe, które były dzieciakami alkoholików, często doświadczają pewnych wspólnych cech, takich jak:

  1. Poczucie winy i wstydu: DDA często odczuwają winę za problemy alkoholowych rodziców oraz wstyd związany z rodziną i ich własnym doświadczeniem.

  2. Niskie poczucie własnej wartości: DDA mogą mieć obniżone poczucie własnej wartości i niskie poczucie pewności siebie ze względu na trudności, z jakimi się borykali w rodzinie.

  3. Trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji: Wychowanie w rodzinie alkoholika może wpływać na zdolność DDA do nawiązywania i utrzymywania zdrowych relacji, zarówno intymnych, jak i społecznych.

  4. Trudności emocjonalne: DDA mogą mieć trudności w radzeniu sobie z emocjami, takimi jak gniew, smutek, lęk czy frustracja, oraz trudności w wyrażaniu swoich potrzeb i uczuć.

  5. Tendencje do powtarzania wzorców: DDA mogą mieć tendencję do powtarzania wzorców zachowań, które obserwowali w swojej rodzinie, co może prowadzić do trudności w funkcjonowaniu w zdrowy sposób.

Wiele osób dorosłych, które były dziećmi alkoholików, znajduje pomoc i wsparcie w grupach wsparcia dla DDA oraz w terapii indywidualnej lub grupowej. Terapia może pomóc w zrozumieniu skutków traumy z dzieciństwa i rozwinięciu zdrowszych strategii radzenia sobie z trudnościami.

Ważne jest, aby zrozumieć, że każda osoba ma unikalne doświadczenia i reakcje na wychowanie w rodzinie alkoholików. Nie wszyscy, którzy byli dorosłymi dziećmi alkoholików, muszą spełniać wszystkie cechy opisane powyżej.

Skala ta pomaga zidentyfikować stopień występowania ataku paniki ale nie jest wykorzystywana w celach diagnostycznych tylko do nakreślenia ogólnego poziomu i wskazania czy pomoc psychologiczna może być potrzebna. Wykorzystuje się go również do monitorowania postępów terapeutycznych. Każde pytanie ma pięć możliwych odpowiedzi, a wyniki są oceniane na podstawie przypisanych punktów.

Jednakże, ważne jest, aby pamiętać, że testy samooceny, takie jak ten, nie zastępują profesjonalnej diagnozy. Jeśli masz poważne obawy dotyczące nerwicy lub podejrzewasz obecność zaburzenia lękowego, zalecam skonsultowanie się z licencjonowanym psychologiem lub terapeutą, którzy przeprowadzą kompleksową ocenę i zapewnią odpowiednie wsparcie.

Wybierz swojego psychologa lub psychoterapeutę

Wszyscy nasi specjaliści zostali zweryfikowani pod kątem posiadanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty.
Robert Pinkert - Psycholog
Psycholog CEO&Founder
Paulina Kuczab - Dietetyk kliniczny/Psychodietetyk
Dietetyk kliniczny, Psychodietetyk
psycholog w pracy
Psycholog/ Psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/
psychoterapeuta
Patrycja Mlynarczyk - Psycholog/Terapeuta par
Psycholog/
psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/ Seksuolog
psycholog specjalista psychoterapeuta
Psycholog/ neurobiolog
psycholog pracujący z klientami
Psychoterapeuta
CO OFERUJEMY?

Powróć do swojej najlepszej formy