Choroba afektywna dwubiegunowa

Czy cierpisz na chorobę afektywną dwubiegunową? Psychoterapia może być kluczem do poprawy Twojego samopoczucia i jakości życia. Dzięki terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii interpersonalnej możesz nauczyć się skutecznych strategii radzenia sobie z objawami, redukować stres oraz budować zdrowsze relacje z innymi.

Nasi doświadczeni terapeuci pomogą ci zidentyfikować negatywne wzorce myślenia i zachowań, które mogą pogłębiać objawy choroby. Dzięki terapii nauczysz się zarządzać emocjami, radzić sobie z trudnościami interpersonalnymi oraz rozwijać zdrowsze strategie radzenia sobie.

Nie czekaj! Skorzystaj z terapii już dziś i odkryj, jak możesz efektywnie kontrolować swoją chorobę afektywną dwubiegunową. Twój lepszy nastrój i zdrowie psychiczne są na wyciągnięcie ręki. Zapisz się na sesję terapeutyczną już teraz!

Choroba afektywna dwubiegunowa – co to jest?

Co to jest choroba afektywna dwubiegunowa? Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD), często nazywana również chorobą maniakalno-depresyjną, to poważne zaburzenie psychiczne charakteryzujące się okresami depresji oraz manii lub hipomanii. Osoby cierpiące na tę chorobę doświadczają znaczących zmian nastroju, które mogą znacznie zakłócić ich codzienne funkcjonowanie. Pomimo że CHAD jest stanem przewlekłym, odpowiednie leczenie i wsparcie mogą pomóc w zarządzaniu objawami i poprawie jakości życia pacjenta.

Choroba afektywna dwubiegunowa – przyczyny

Przyczyny CHAD nie są do końca poznane, ale istnieją czynniki, które mogą zwiększyć ryzyko jej wystąpienia. Do najważniejszych aspektów można zakwalifikować czynniki genetyczne, środowiskowe oraz neurochemiczne. Istnieje silny związek między genetyką a CHAD. Osoby mające krewnych z chorobą afektywną dwubiegunową są bardziej podatne na jej rozwój. Badania nad rodzinami dotkniętymi CHAD wykazały, że osoby mające krewnych z tym zaburzeniem są bardziej podatne na jego wystąpienie. Wieloletnie badania bliźniąt sugerują, że genetyczne czynniki predysponujące mają duży wpływ na ryzyko rozwoju choroby.

Trauma, stres oraz nieprawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego mogą wpływać na rozwój CHAD. Nieprawidłowości w układzie nerwowym, w tym zmiany w poziomie neuroprzekaźników, mogą przyczyniać się do wystąpienia CHAD. Stosowanie substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu i narkotyków, może prowadzić do nasilenia objawów CHAD lub wyzwalania epizodów manii lub depresji. Badania sugerują, że zmiany w układzie nerwowym, zwłaszcza w zakresie neuroprzekaźników, mogą wpływać na występowanie epizodów manii, hipomanii i depresji.

Choroba afektywna dwubiegunowa – objawy

Można wyróżnić dwie grupy symptomów w chorobie afektywnej dwubiegunowej:

 • Epizody manii lub hipomanii cechują się:
  • Zwiększoną energią i aktywnością
  • wybuchowym uczuciem szczęścia lub euforii
  • Zmniejszoną potrzebą snu
  • Ciągle pojawiającymi się nowymi myślami i pomysłami
  • Ryzykownymi zachowaniami takimi jak nieodpowiedzialne wydatki lub nieostrożne zachowanie seksualne.
 • Epizody depresji cechują się z kolei:
  • Obniżonym nastrojem, poczuciem beznadziei
  • Zmniejszoną energią i motywacją
  • Trudnościami z koncentracją
  • Problemami ze snem
  • Myślami samobójczymi w poważnych przypadkach. 

CHAD może często występować, współistnieć z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości czy zaburzenia uwagi. To może sprawić, że diagnoza i leczenie stają się bardziej skomplikowane.

Choroba afektywna dwubiegunowa – leczenie

Leczenie CHAD obejmuje zazwyczaj kombinację terapii farmakologicznej i psychoterapii. W przypadku epizodów manii lub hipomanii stosuje się leki stabilizujące nastrój, takie jak leki przeciwpsychotyczne lub leki przeciwdrgawkowe. Natomiast w leczeniu epizodów depresji mogą być stosowane leki przeciwdepresyjne. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) może być również skutecznym sposobem zarządzania objawami oraz uczeniem pacjenta technik radzenia sobie.

Ważne jest, aby osoby cierpiące na CHAD miały wsparcie ze strony bliskich oraz regularne monitorowanie stanu przez specjalistów, takich jak psychiatrzy i psycholodzy kliniczni. W niektórych przypadkach może być również konieczne szpitale czy wsparcie grup terapeutycznych.

Psychoterapia odgrywa kluczową rolę w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej, wspierając osoby dotknięte tym zaburzeniem w radzeniu sobie z objawami oraz poprawie jakości życia. Pomimo że leki stabilizujące nastrój są często stosowane w leczeniu CHAD, terapia poznawczo-behawioralna (CBT), terapia interpersonalna (IPT) oraz terapia grupowa mogą być równie istotne dla skutecznego zarządzania tym schorzeniem.

CBT koncentruje się na identyfikowaniu i zmienianiu negatywnych wzorców myślenia oraz zachowań, które mogą przyczyniać się do nasilenia objawów CHAD. Pacjenci uczą się rozpoznawać myśli i przekonania, które mogą prowadzić do epizodów manii lub depresji, oraz rozwijać zdrowsze strategie radzenia sobie z trudnościami. CBT może również pomóc pacjentom w radzeniu sobie ze stresem, kontrolowaniu impulsów oraz poprawie funkcjonowania społecznego.

Terapia interpersonalna koncentruje się na poprawie umiejętności komunikacji i budowaniu zdrowszych relacji interpersonalnych. W kontekście CHAD, IPT może pomóc osobom dotkniętym chorobą w radzeniu sobie z trudnościami w relacjach, zarówno w sferze rodzinnej, jak i społecznej. Terapeuci IPT pomagają pacjentom identyfikować czynniki stresogenne w ich życiu interpersonalnym oraz rozwijać strategie radzenia sobie z konfliktami i trudnościami komunikacyjnymi.

Terapia grupowa może być cennym wsparciem dla osób cierpiących na CHAD, umożliwiając wymianę doświadczeń, wzajemne wsparcie oraz uczenie się od siebie nawzajem. W grupach terapeutycznych osoby z CHAD mogą czuć się zrozumiane i zaakceptowane, co może pomóc w zmniejszeniu uczucia izolacji i samotności. Ponadto uczestnictwo w grupie może pomóc w rozwijaniu zdrowszych umiejętności interpersonalnych oraz wzmocnić motywację do leczenia. Pomoc może również psycholog online, który zajmie się nie tylko ogólną konsultacją, ale również przeprowadzi test na depresję. Dodatkowo konieczne jest sprawdzenie symptomów maniakalnych u danego pacjenta.

Warto podkreślić, że terapia psychologiczna nie zawsze może być stosowana jako jedyna forma leczenia CHAD, ale jako uzupełnienie farmakoterapii może przynieść istotne korzyści. Długoterminowa terapia może pomóc osobom z CHAD w radzeniu sobie z chorobą, redukcji objawów oraz poprawie funkcjonowania społecznego i jakości życia. Istotne jest, aby terapia była prowadzona przez doświadczonych terapeutów specjalizujących się w leczeniu zaburzeń afektywnych, co zapewnia optymalne wsparcie i efektywność terapii. Psychoterapeuta online może szybko i efektywnie pomóc w leczeniu i minimalizowaniu symptomów.

Choroba afektywna dwubiegunowa a związek

Relacje interpersonalne mogą mieć istotny wpływ na przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD), zarówno pod względem jej nasilenia, jak i zdolności do radzenia sobie z nią. Osoby dotknięte CHAD często doświadczają trudności w relacjach z innymi, co może wpływać zarówno na ich samopoczucie, jak i na efektywność leczenia. Nawiązanie relacji z osobą dotkniętą chorobą afektywną dwubiegunową jest wymagające. Otwarta i uczciwa komunikacja w relacjach interpersonalnych może być szczególnie ważna dla osób z CHAD. Dzielenie się uczuciami, obawami i potrzebami z bliskimi może pomóc w zapobieganiu konfliktom oraz w zrozumieniu i wsparciu ze strony innych. Zrozumienie, że zaburzenie to wpływa na funkcjonowanie emocjonalne i zachowanie, może pomóc w budowaniu zdrowych relacji opartych na akceptacji i empatii.

Do czego prowadzi nieleczona choroba afektywna dwubiegunowa?

Choroba afektywna dwubiegunowa to poważne zaburzenie psychiczne, które może znacząco wpłynąć na życie pacjenta. Zrozumienie objawów, przyczyn i możliwości leczenia tej choroby jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej opieki i poprawy jakości życia osób dotkniętych CHAD oraz ich rodzin. Współpraca z doświadczonymi specjalistami oraz świadomość dostępnych opcji terapeutycznych może znacznie pomóc w zarządzaniu tą chorobą.

Wybierz swojego psychologa lub psychoterapeutę

Wszyscy nasi specjaliści zostali zweryfikowani pod kątem posiadanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty.
Robert Pinkert - Psycholog
Psycholog CEO&Founder
psycholog
Psycholog/ psychoterapeuta
psycholog w pracy
Psycholog/ Psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/
psychoterapeuta
Patrycja Mlynarczyk - Psycholog/Terapeuta par
Psycholog/
psychoterapeuta
psycholog w pracy
Terapeuta uzależnień
psycholog specjalista psychoterapeuta
Psycholog/ neurobiolog
psycholog pracujący z klientami
Psychoterapeuta

Sprawdź jak możemy Ci pomóc