Test Becka na depresję

Sprawdź czy masz objawy depresji- test depresji Becka

Kwestionariusz Becka, znany również jako Kwestionariusz Inwentarza Depresji Becka (BDI, ang. Beck Depression Inventory), jest samoopisowym narzędziem psychologicznym, które służy do oceny nasilenia objawów depresji u osób dorosłych i młodzieży powyżej 13. roku życia. 

Został opracowany przez doktora Aarona T. Becka, psychiatrę i psychoanalityka. Kwestionariusz Becka składa się z 21 pytań dotyczących różnych objawów depresji, takich jak smutek, utrata zainteresowań, poczucie winy, trudności w koncentracji i problemy ze snem. 

Osoba, która wypełnia kwestionariusz, ocenia stopień, w jakim dane objawy są dla niej charakterystyczne, używając 4-stopniowej skali oceny: 0 – brak, 1 – umiarkowanie, 2 – znaczny stopień, 3 – bardzo znaczny stopień. Punkty przyznane za odpowiedzi na poszczególne pytania są sumowane, co daje ogólną wartość punktową, która wskazuje na nasilenie depresji. 

Wartości punktowe są interpretowane w następujący sposób: – 0-9 punktów: brak lub minimalne nasilenie depresji, – 10-18 punktów: łagodna depresja, – 19-29 punktów: umiarkowana depresja, – 30-63 punkty: ciężka depresja. 

Kwestionariusz Becka jest często stosowany w badaniach naukowych, a także w praktyce klinicznej jako narzędzie pomocne w diagnozowaniu i monitorowaniu nasilenia objawów depresji. 

Jednakże, nie jest to jedyny ani jednoznaczny sposób oceny depresji, dlatego zawsze warto skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą, jeśli masz wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia psychicznego. (Reference – Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J (1961), An inventory for measuring depression, Archives of General Psychiatry, 4: 53-63)

Sprawdź czy cierpisz na depresję. Skala depresji Becka.

Pamiętaj proszę, że wypełniając test nie ma złych ani prawidłowych odpowiedzi – wszystkie są poprawne – bo to Twoje odczucie. Nie zastanawiaj się długo nad odpowiedziami, niech płyną one w sposób naturalny, tak jak czujesz. 

Darmowa konsultacja

Wybierz swojego psychologa lub psychoterapeutę

Wszyscy nasi specjaliści zostali zweryfikowani pod kątem posiadanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty.
Robert Pinkert - Psycholog
Psycholog CEO&Founder
Paulina Kuczab - Dietetyk kliniczny/Psychodietetyk
Dietetyk kliniczny, Psychodietetyk
psycholog w pracy
Psycholog/ Psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/
psychoterapeuta
Patrycja Mlynarczyk - Psycholog/Terapeuta par
Psycholog/
psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/ Seksuolog
psycholog specjalista psychoterapeuta
Psycholog/ neurobiolog
psycholog pracujący z klientami
Psychoterapeuta
CO OFERUJEMY?

Powróć do swojej najlepszej formy