Depresja agitowana

Depresja agitowana, nazywana inaczej lękową, to poważne zaburzenie, które może utrudniać codzienne funkcjonowanie i spowodować brak chęci do życia, a także utratę przyjemności z wykonywania codziennych czynności. Jak sobie radzić z takim problemem? Jeśli obawiasz się, że cierpisz na depresję, pamiętaj o tym, że istnieje metoda, która może ci pomóc, czyli psychoterapia. Jest to kluczowe narzędzie w procesie leczenia, oferujące wsparcie i narzędzia do radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi. Terapeuci pomagają pacjentom zidentyfikować i zmienić negatywne myśli oraz zachowania, co przyczynia się do poprawy jakości życia. Odkryj moc psychoterapii już dziś i sprawdź naszą szeroką ofertę. 

Co to jest depresja lękowa?

Depresja lękowa, znana również jako depresja agitowana, to rodzaj depresji charakteryzujący się obecnością zarówno symptomów depresyjnych, jak i objawów lękowych. Osoby z depresją lękową mogą doświadczać silnego napięcia psychicznego, niepokoju, a także objawów somatycznych, takich jak bóle głowy, problemy ze snem czy zaburzenia trawienne. Jest to często złożone zaburzenie, które wymaga kompleksowego podejścia terapeutycznego.

Depresja agitowana – objawy

Depresja agitowana jest jedną z bardziej niepokojących odmian depresji lękowej, ponieważ charakteryzuje się obecnością zarówno tradycyjnych objawów depresji, jak i wyraźnych oznak pobudzenia psychoruchowego. Osoby dotknięte tą formą depresji często doświadczają niepokoju, wzmożonego napędu psychoruchowego, a nawet agresji. Do najważniejszych symptomów depresji lękowej można zakwalifikować:

  • Niepokój i nadpobudliwość, ponieważ osoba dotknięta depresją agitowaną może doświadczać ciągłego napięcia psychicznego i trudności w uspokojeniu się.
  • Wzmożona aktywność fizyczna, powiązana z nadmiernym niepokojem i chęcią podejmowania różnego rodzaju ruchu, przemieszczania się, nawet bez celu. 
  • Pogorszenie koncentracji i impulsywność, a pacjenci mogą mieć trudności z utrzymaniem uwagi, podejmowaniem decyzji, czy kontrolą impulsów.
  • Trudności z zasypianiem pomimo zmęczenia z powodu niepokoju i niepokojących myśli (depresja lękowa – objawy somatyczne).

Objawy depresji lękowej są niezwykle nieprzyjemne. Osoby dotknięte depresją agitowaną mogą doświadczać nieustannego uczucia wewnętrznego niepokoju, które towarzyszy im niemal cały czas. Ten niezwykle nieprzyjemny objaw może prowadzić do wzmożonej aktywności fizycznej, nawet w przypadku uczucia wyczerpania. Osoba taka może być więc nadmiernie ruchliwa, robić wiele rzeczy na raz, a jednocześnie odczuwać przemożne zmęczenie. Jest to paradoksalne doświadczenie, które potęguje cierpienie psychiczne. Dodatkowo, depresja agitowana często wiąże się z wybuchami gniewu, agresją oraz trudnościami w kontrolowaniu impulsów. Osoba może reagować zbyt gwałtownie na drobne stresory, wydawać się nadmiernie drażliwą, co może prowadzić do problemów w relacjach interpersonalnych. To również może być przyczyną pogorszenia funkcjonowania społecznego i zawodowego. W kontekście objawów depresji agitowanej warto także zwrócić uwagę na trudności z koncentracją oraz nadmierną impulsywność. Osoby dotknięte tym zaburzeniem mogą mieć trudności z utrzymaniem uwagi na jednym zadaniu czy podejmowaniem długoterminowych decyzji. To może prowadzić do problemów w pracy lub szkole oraz obniżenia samooceny.

Depresja lękowa – przyczyny

Depresja agitowana może mieć wiele różnych przyczyn, które mogą być zarówno biologiczne, jak i psychospołeczne. Można tutaj zakwalifikować czynniki związane z dziedziczeniem, stres, a także zaburzenia neurochemiczne. Uznaje się, że istnieje silny związek między depresją agitowaną a dziedzicznymi skłonnościami do zaburzeń depresyjnych. Dodatkowo ciężkie stresory życiowe, takie jak utrata pracy, problemy finansowe czy problemy w związkach, mogą przyczynić się do wystąpienia depresji agitowanej. Osoby mające skłonności do nadmiernej reaktywności emocjonalnej mogą być bardziej podatne na rozwój depresji agitowanej. Należy także pamiętać o tym, że nieprawidłowe funkcjonowanie neuroprzekaźników, takich jak serotonin czy noradrenalina, może przyczynić się do wystąpienia depresji agitowanej.

Depresja lękowa – jak leczyć?

Jak pozbyć się depresji lękowej? Leczenie depresji agitowanej wymaga kompleksowego podejścia, które może obejmować terapię farmakologiczną, terapię poznawczo-behawioralną oraz inne formy terapii wspomagającej. Do najważniejszych metod leczenia można zakwalifikować następujące: 

  • Farmakoterapia, w tym na przykład selektywne inhibitory wychwytu serotoniny (SSRI) lub inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny (SNRI), mogą być skuteczne w łagodzeniu objawów depresji agitowanej.
  • Psychoterapia, przy czym najczęściej stosowana jest terapia poznawczo-behawioralna, przynosząca najlepsze efekty. Czasami pacjenci decydują się również na zastosowanie terapii interpersonalnej. 
  • Regularna aktywność fizyczna, która może pomóc w redukcji objawów depresji poprzez wydzielanie endorfin i poprawę samopoczucia psychicznego.
  • Wsparcie ze strony bliskich osób, grupy, czy terapeuty może odgrywać istotną rolę w procesie leczenia depresji agitowanej.

Depresja lękowa – ile trwa leczenie?

Czas trwania leczenia depresji lękowej może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak stopień nasilenia objawów, indywidualne cechy pacjenta, skuteczność stosowanych metod terapeutycznych oraz wsparcie społeczne. W przypadku depresji lękowej, która często wiąże się z długotrwałym cierpieniem i znacznym ograniczeniem funkcjonowania, kluczowym celem terapii jest nie tylko złagodzenie objawów, ale także nauka radzenia sobie z lękiem i zapobieganie nawrotom. Czy depresja lękowa jest uleczalna? Zdecydowanie tak, chociaż zaburzenie może nawracać. Uznaje się, że czas trwania depresji lękowej wynosi zwykle od 3 do 5 tygodni, jeśli Pacjent zdecyduje się na przyjmowanie leków, przepisanych przez psychiatrę. Silna depresja lękowa może wiązać się ze znacznie dłuższym procesem leczenia. 

Psychoterapia w depresji agitowanej

Jak wyleczyć depresję lękową? Jedną z najlepszych form oddziaływania na Pacjentów jest psychoterapia, w tym szczególnie terapia poznawczo-behawioralna (CBT) oraz terapia interpersonalna (IPT), które odgrywają kluczową rolę w kompleksowym leczeniu depresji agitowanej. Dodatkowo warto wykonać test na depresję, na przykład stworzony przez Becka. 

CBT koncentruje się na identyfikowaniu i zmianie negatywnych myśli oraz zachowań, które przyczyniają się do depresji. W przypadku depresji agitowanej, CBT może pomóc pacjentowi w radzeniu sobie z napięciem emocjonalnym oraz w zmniejszeniu impulsywnych reakcji. Techniki relaksacyjne, trening umiejętności społecznych oraz kognitywne restrukturyzowanie są często wykorzystywane w ramach tej terapii. Pomóc może psycholog online

Z kolei terapia interpersonalna koncentruje się na poprawie jakości relacji interpersonalnych i rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich, co może być istotne szczególnie w przypadku depresji agitowanej, gdzie relacje społeczne mogą ulegać pogorszeniu z powodu wzmożonej drażliwości czy agresji. IPT może pomóc pacjentom w rozwijaniu zdolności do lepszego porozumiewania się z innymi oraz w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami w relacjach interpersonalnych.

Badania naukowe potwierdzają skuteczność psychoterapii, zwłaszcza CBT i IPT, w leczeniu depresji agitowanej. Metaanalizy przeprowadzone na dużych próbach pacjentów wykazały istotną redukcję objawów depresyjnych po zakończeniu terapii, a także długoterminowe korzyści w postaci zmniejszenia ryzyka nawrotów depresji. Warto zaznaczyć, że psychoterapia nie zawsze jest wystarczająca w leczeniu depresji agitowanej i często jest stosowana w połączeniu z farmakoterapią, szczególnie gdy objawy depresji są bardzo nasilone. W takich przypadkach terapia farmakologiczna może być stosowana na początku terapii w celu złagodzenia objawów, a następnie psychoterapia może być kontynuowana w celu zapobiegania nawrotom. Psychoterapeuta online lub stacjonarnie na pewno pomoże w zminimalizowaniu symptomów zaburzenia oraz leczeniu.

Wybierz swojego psychologa lub psychoterapeutę

Wszyscy nasi specjaliści zostali zweryfikowani pod kątem posiadanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty.
Robert Pinkert - Psycholog
Psycholog CEO&Founder
psycholog
Psycholog/ psychoterapeuta
psycholog w pracy
Psycholog/ Psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/
psychoterapeuta
Patrycja Mlynarczyk - Psycholog/Terapeuta par
Psycholog/
psychoterapeuta
psycholog w pracy
Terapeuta uzależnień
psycholog specjalista psychoterapeuta
Psycholog/ neurobiolog
psycholog pracujący z klientami
Psychoterapeuta

Sprawdź jak możemy Ci pomóc