Dystymia

Chcesz zdiagnozować dystymię? Zależy ci na wyleczeniu i zminimalizowaniu trudnych symptomów? Cierpienie na dystymię może być jak błądzenie w mroku, ale psychoterapia może być światłem na końcu tunelu. Nasi psychoterapeuci oferują wsparcie, które pomoże ci przełamać codzienną walkę z poczuciem beznadziei i smutku. Nasz doświadczony zespół terapeutów pomoże ci zidentyfikować negatywne myśli i wzorce zachowań, które pogłębiają Twój stan. Dzięki terapii poznawczo-behawioralnej, otworzymy drzwi do nowych sposobów myślenia i reagowania na życiowe wyzwania. Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne i sięgnij po pomoc już dziś.

Dystymia – co to jest?

Dystymia (depresja nerwicowa) to stan psychiczny, który charakteryzuje się przewlekłym, łagodnym uczuciem smutku, zniechęcenia i utraty zainteresowania życiem. Chociaż nie jest to tak drastyczne jak kliniczna depresja, dystymia może znacząco wpływać na jakość życia jednostki, utrudniając funkcjonowanie zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Dystymia a depresja

Dystymia to rodzaj przewlekłej, łagodnej depresji, która trwa co najmniej dwa lata. Osoby cierpiące na dystymię mogą doświadczać objawów podobnych do tych występujących w depresji, takich jak przygnębienie, uczucie beznadziei, utrata zainteresowania życiem czy brak energii, ale te symptomy są zazwyczaj mniej intensywne niż w przypadku depresji klinicznej. Z kolei depresja to bardziej dotkliwa forma zaburzenia nastroju, która może powodować poważne konsekwencje zdrowotne, społeczne i zawodowe. Osoby cierpiące na depresję często doświadczają głębokiego przygnębienia, utraty zainteresowań, zaburzeń snu i apetytu, myśli samobójcze oraz innych objawów, które znacznie wpływają na codzienne funkcjonowanie. W tym przypadku pojawić się mogą również bardzo poważne symptomy takie jak myśli samobójcze, które należy jak najszybciej skontrolować z lekarzem psychiatrą.

Dystymia – przyczyny

Niektóre badania sugerują, że dystymia może być powiązana z różnymi problemami zdrowotnymi fizycznymi. Osoby z dystymią mogą częściej doświadczać przewlekłego bólu, bólów głowy, problemów z układem pokarmowym i innych dolegliwości, które nie mają jasnej przyczyny medycznej. Ten związek między stanem emocjonalnym a zdrowiem fizycznym podkreśla znaczenie kompleksowego podejścia do opieki nad osobami dotkniętymi dystymią, uwzględniając zarówno aspekty psychiczne, jak i fizyczne.

Dystymia często współistnieje z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości czy uzależnienia. To współwystępowanie może komplikować diagnozę i leczenie, ponieważ objawy jednego zaburzenia mogą maskować objawy drugiego. Dlatego ważne jest, aby terapeuci i psychiatrzy byli świadomi możliwości współwystępowania różnych zaburzeń i zapewnili kompleksową opiekę nad pacjentem.

Dystymia – objawy

Dystymia, chociaż często opisana jako „łagodna” w porównaniu z kliniczną depresją, może być równie uciążliwa i trudna do przeżycia dla tych, którzy z nią się borykają. Istnieje kilka aspektów tej choroby, które warto bliżej przyjrzeć się, aby zrozumieć jej pełny wpływ na życie jednostki. Do najważniejszych symptomów dystymii można zakwalifikować między innymi:

  • Uczucie ciągłego smutku, nawet gdy wydaje się, że nie ma na to żadnego konkretnego powodu. 
  • Utrata zainteresowań i przyjemności, przy czym dobrze pamiętać o tym, że osoby cierpiące na dystymię mogą tracić zainteresowanie rzeczami, które kiedyś sprawiały im przyjemność, takie jak hobby, aktywności społeczne czy relacje interpersonalne. Konsekwencją może być brak chęci do podejmowania większości działań, a życie z dystymią staje się zwykle bardzo trudne. 
  • Problemy z koncentracją i podejmowaniem decyzji, nawet tych najprostszych. 
  • Niskie poczucie własnej wartości, chroniczne poczucie beznadziejności, niskiej samooceny i braku wartości.
  • Zmiany w apetycie i wadze, co może skutkować zarówno nadmiernym, jak i zbyt małym spożywaniem pokarmów, co może prowadzić do utraty lub przybrania na wadze.
  • Problemy ze snem takie jak bezsenność lub nadmierna senność.
  • Objawy fizyczne, takie jak bóle ciała czy problemy żołądkowe, które nie mają jasnej przyczyny fizycznej (dystymia objawy fizyczne). 

Jedną z głównych cech dystymii jest jej przewlekły charakter. Osoby dotknięte tym zaburzeniem mogą doświadczać objawów przez większość swojego życia, co sprawia, że stają się one integralną częścią ich codzienności. Ten długotrwały stan smutku i apatii może prowadzić do stopniowego zanikania nadziei na poprawę, co jeszcze bardziej utrudnia radzenie sobie z chorobą.

Nieleczona dystymia oraz jej konsekwencje

Nieleczona dystymia może prowadzić do znacznego pogorszenia jakości życia jednostki. Osoby cierpiące na dystymię mogą mieć trudności w utrzymywaniu relacji interpersonalnych, wykonywaniu codziennych obowiązków zawodowych i szkolnych, a nawet prowadzić do pogłębienia się objawów depresji.

Dystymia może wpływać na wiele obszarów życia codziennego. Osoby cierpiące na dystymię mogą mieć trudności w utrzymaniu stabilnych relacji z innymi ludźmi, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Ich zdolność do koncentracji i efektywności w pracy lub szkole może być znacznie ograniczona, co prowadzi do frustracji i obniżenia samooceny.

Dystymia – jak leczyć?

Leczenie dystymii może być wyzwaniem, ponieważ nie istnieje jedna uniwersalna metoda, która działałaby dla wszystkich pacjentów. Każdy ma indywidualne potrzeby i preferencje, dlatego podejście terapeutyczne powinno być dopasowane do konkretnego przypadku. Dodatkowo, niektóre osoby z dystymią mogą mieć opory lub obawy związane z terapią, co może utrudnić proces leczenia. Dlatego istotne jest budowanie zaufania i wspieranie pacjenta w ich drodze do zdrowia psychicznego. Już we wstępnej diagnozie pomóc może psycholog online. Przydaje się również test na depresję, który umożliwia stwierdzenie, czy dana osoba cierpi na dystymię, czy też poważniejszą formę zaburzeń nastroju. 

Czy dystymia jest uleczalna? Uznaje się, że dystymia jest jak najbardziej uleczalna, chociaż jej symptomy mogą nawracać.  Leczenie dystymii obejmuje terapię psychoedukacyjną, terapię poznawczo-behawioralną, farmakoterapię lub ich kombinację, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) może pomóc osobom z dystymią w identyfikowaniu i zmianie negatywnych myśli i wzorców zachowań, które mogą pogłębiać ich stan depresyjny. Farmakoterapia, tak jak w przypadku depresji klinicznej, może obejmować leki przeciwdepresyjne, takie jak selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) lub inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI).

Depresja nerwicowa – leczenie przy pomocy psychoterapii

Psychoterapia jest jedną z kluczowych metod leczenia depresji nerwicowej, zarówno jako terapia pierwszego wyboru, jak i uzupełniająca farmakoterapię. Zwykle wykorzystywane są dwa główne nurty psychoterapeutyczne, a więc terapia poznawczo-behawioralna (CBT) oraz terapia poznawcza. CBT koncentruje się na identyfikowaniu i zmienianiu myśli i zachowań negatywnych, które przyczyniają się do depresji. Pacjenci uczą się technik radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów i wyzwalania pozytywnych zmian w swoim życiu. Z kolei terapia poznawcza to forma CBT, która opiera się bardziej na zmianie myśli negatywnych, które mogą prowadzić do depresji. Psychoterapeuta online może pracować w wielu różnych nurtach, dlatego warto wcześniej skonsultować się z danym ośrodkiem. Pacjenci pracują nad identyfikacją i wyzwalaniem pozytywnych przekonań o sobie, swoich relacjach i świecie. Podczas terapii psychoterapeuta może pomóc pacjentowi zidentyfikować czynniki wyzwalające, radzić sobie z myślami i uczuciami negatywnymi oraz rozwijać zdrowsze strategie radzenia sobie z lękiem i depresją. Terapia może być krótkoterminowa lub długoterminowa, w zależności od potrzeb i preferencji pacjenta. Ważne jest, aby terapia była prowadzona przez licencjonowanego i doświadczonego terapeutę.

Wybierz swojego psychologa lub psychoterapeutę

Wszyscy nasi specjaliści zostali zweryfikowani pod kątem posiadanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty.
Robert Pinkert - Psycholog
Psycholog CEO&Founder
psycholog
Psycholog/ psychoterapeuta
psycholog w pracy
Psycholog/ Psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/
psychoterapeuta
Patrycja Mlynarczyk - Psycholog/Terapeuta par
Psycholog/
psychoterapeuta
psycholog w pracy
Terapeuta uzależnień
psycholog specjalista psychoterapeuta
Psycholog/ neurobiolog
psycholog pracujący z klientami
Psychoterapeuta

Sprawdź jak możemy Ci pomóc