Test na zaburzenia snu, bezsenność

Sprawdź czy zmagasz się z zaburzeniami snu

Zaburzenia snu to różnorodne problemy, które mogą wpływać na jakość i ilość snu. Występuje wiele rodzajów takich zaburzeń, z których najczęstsze to bezsenność, narkolepsja, bezdech senny, zaburzenia rytmu snu-czuwania oraz chrapanie. 

Bezsenność objawia się trudnościami w zaśnięciu lub utrzymaniu snu, narkolepsja powoduje niekontrolowane napady snu, bezdech senny charakteryzuje się przerwami w oddychaniu, a zaburzenia rytmu snu-czuwania wiążą się z nieregularnym harmonogramem snu. 

W przypadku problemów ze snem zawsze warto skonsultować się z lekarzem w celu odpowiedniej diagnozy i leczenia, które może obejmować zmiany stylu życia, terapię behawioralną lub stosowanie leków.

Ateńska Skala Bezsenności (Athens Insomnia Scale) to narzędzie diagnostyczne służące do oceny nasilenia bezsenności. Skala ta została opisana w artykule „Walidacja Ateńskiej Skali Bezsenności” opublikowanym w czasopiśmie naukowym „Psychiatria Polska” w 2011 roku.

Ateńska Skala Bezsenności składa się z ośmiu pytań dotyczących różnych aspektów bezsenności, takich jak trudności z zasypianiem, częstotliwość budzenia się w nocy, ogólne odczucie jakości snu itp. Respondent ocenia swoje doświadczenia na podstawie skali punktowej. Wyższe wyniki na skali wskazują na większe nasilenie bezsenności.

Wybierz swojego psychologa lub psychoterapeutę

Wszyscy nasi specjaliści zostali zweryfikowani pod kątem posiadanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty.
Robert Pinkert - Psycholog
Psycholog CEO&Founder
Paulina Kuczab - Dietetyk kliniczny/Psychodietetyk
Dietetyk kliniczny, Psychodietetyk
psycholog w pracy
Psycholog/ Psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/
psychoterapeuta
Patrycja Mlynarczyk - Psycholog/Terapeuta par
Psycholog/
psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/ Seksuolog
psycholog specjalista psychoterapeuta
Psycholog/ neurobiolog
psycholog pracujący z klientami
Psychoterapeuta
CO OFERUJEMY?

Powróć do swojej najlepszej formy