Test na spectrum autyzmu u dorosłych

Sprawdź czy cierpisz na spectrum autyzmu

Spectrum Autyzmu to neurologiczne zaburzenie rozwojowe, które często pojawia się we wczesnym dzieciństwie. Jednak wiele osób z autyzmem może nie być diagnozowanych aż do dorosłości. Spectrum Autyzmu u dorosłych ma swoje unikalne cechy i wyzwania, które różnią się od tych obserwowanych u dzieci.

Oto kilka cech i wyzwań związanych z autyzmem u dorosłych:

  1. Trudności w społecznościach: Osoby dorosłe z autyzmem mogą mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji społecznych. Mogą mieć trudności w rozumieniu społecznych norm, interpretacji niewerbalnych sygnałów społecznych i empatii.

  2. Problemy z komunikacją: Niektórzy dorośli z autyzmem mogą mieć trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Mogą mieć ograniczone umiejętności konwersacyjne, trudności w interpretowaniu żartów, niuansów językowych i dosłowne rozumienie wypowiedzi.

  3. Rutyna i uporządkowanie: Osoby dorosłe z autyzmem często preferują rutynę, stałość i przewidywalność. Mogą mieć trudności z adaptacją do zmian w planach lub sytuacjach. Przywiązują wagę do szczegółów i mogą mieć trudności z elastycznym myśleniem.

  4. Specjalne zainteresowania: Dorośli z autyzmem często mają silne zainteresowania w wąskich obszarach tematycznych. Mogą się pasjonować konkretnymi tematami i gromadzić wiedzę w danym obszarze, często na poziomie ekspertów.

  5. Nadwrażliwość i hipowrażliwość sensoryczna: Osoby dorosłe z autyzmem mogą mieć specyficzne reakcje na bodźce sensoryczne. Mogą być nadwrażliwe lub hipowrażliwe na dźwięki, światło, zapachy, dotyk lub smak. Mogą preferować określone tekstury lub unikać niektórych bodźców sensorycznych.

  6. Potencjał: Ważne jest zrozumienie, że autyzm nie jest jednoznacznie definiowany przez ograniczenia. Osoby dorosłe z autyzmem posiadają również unikalne talenty i umiejętności. Mogą wykazywać zdolności w zakresie logicznego myślenia, pamięci, koncentracji, twórczości artystycznej lub umiejętnościach technicznych.

Warto podkreślić, że każda osoba z spectrum autyzmu jest unikalna i doświadcza zaburzenia na swój indywidualny sposób. Jeśli masz podejrzenia dotyczące spectrum autyzmu u siebie lub u bliskiej osoby, zalecam skonsultowanie problemu ze specjalistą.

Wybierz swojego psychologa lub psychoterapeutę

Wszyscy nasi specjaliści zostali zweryfikowani pod kątem posiadanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty.
Robert Pinkert - Psycholog
Psycholog CEO&Founder
Paulina Kuczab - Dietetyk kliniczny/Psychodietetyk
Dietetyk kliniczny, Psychodietetyk
psycholog w pracy
Psycholog/ Psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/
psychoterapeuta
Patrycja Mlynarczyk - Psycholog/Terapeuta par
Psycholog/
psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/ Seksuolog
psycholog specjalista psychoterapeuta
Psycholog/ neurobiolog
psycholog pracujący z klientami
Psychoterapeuta
CO OFERUJEMY?

Powróć do swojej najlepszej formy