Test na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

Sprawdź czy cierpisz na zaburzenia obsesyjno kompulsyjne

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) to rodzaj zaburzenia psychicznego charakteryzującego się występowaniem obsesji i/lub kompulsji. Osoby cierpiące na OCD doświadczają niepożądanych, natrętnych myśli, obrazów lub impulsów, które są uciążliwe i trudne do kontrolowania. Te obsesje wywołują silny niepokój, lęk lub dyskomfort emocjonalny.

Obsesje są powtarzającymi się myślami, które wpływają na umysł danej osoby w sposób niechciany. Mogą dotyczyć różnych tematów, takich jak obawy o bezpieczeństwo własne lub bliskich, obawy związane z brudem lub zanieczyszczeniem, lęk przed błędem lub porządkiem, obawy związane z religią lub moralnością, oraz wiele innych.

Kompulsje są działaniami lub rytuałami, które osoby z OCD wykonują w celu złagodzenia lęku i niepokoju wywołanego obsesjami. Mogą to być na przykład sprawdzanie, czy drzwi są zamknięte, mycie rąk wielokrotnie w celu uniknięcia zarazków, układanie przedmiotów w określony sposób lub liczenie czynności.

Osoby z OCD często rozumieją, że ich obsesje i kompulsje są irracjonalne, ale mają trudności z powstrzymaniem się od ich wykonywania. Zaburzenie to może znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie i jakość życia, utrudniając wykonywanie zwykłych czynności i prowadząc do znacznego cierpienia emocjonalnego.

Leczenie OCD zazwyczaj obejmuje terapię poznawczo-behawioralną, która polega na identyfikowaniu irracjonalnych przekonań i myśli, a następnie zmienianiu reakcji na nie. Czasami stosuje się również leki przeciwlękowe i leki przeciwdepresyjne w celu złagodzenia objawów OCD. Ważne jest, aby osoba cierpiąca na OCD skonsultowała się z profesjonalistą zdrowia psychicznego, który może zdiagnozować i zaproponować odpowiednie leczenie.

Darmowy Test na nerwicę został stworzony przez psychologa w celu dokonania wstępnej oceny potencjalnego wystąpienia nerwicy. 

Skala ta pomaga zidentyfikować stopień występowania nerwicy ale nie jest wykorzystywana w celach diagnostycznych tylko do nakreślenia ogólnego poziomu i wskazania czy pomoc psychologiczna może być potrzebna. Wykorzystuje się go również do monitorowania postępów terapeutycznych. Każde pytanie ma pięć możliwych odpowiedzi, a wyniki są oceniane na podstawie przypisanych punktów.

Jednakże, ważne jest, aby pamiętać, że testy samooceny, takie jak ten, nie zastępują profesjonalnej diagnozy. Jeśli masz poważne obawy dotyczące nerwicy lub podejrzewasz obecność zaburzenia lękowego, zalecam skonsultowanie się z licencjonowanym psychologiem lub terapeutą, którzy przeprowadzą kompleksową ocenę i zapewnią odpowiednie wsparcie.

Wybierz swojego psychologa lub psychoterapeutę

Wszyscy nasi specjaliści zostali zweryfikowani pod kątem posiadanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty.
Robert Pinkert - Psycholog
Psycholog CEO&Founder
Paulina Kuczab - Dietetyk kliniczny/Psychodietetyk
Dietetyk kliniczny, Psychodietetyk
psycholog w pracy
Psycholog/ Psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/
psychoterapeuta
Patrycja Mlynarczyk - Psycholog/Terapeuta par
Psycholog/
psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/ Seksuolog
psycholog specjalista psychoterapeuta
Psycholog/ neurobiolog
psycholog pracujący z klientami
Psychoterapeuta
CO OFERUJEMY?

Powróć do swojej najlepszej formy