Test na zespół Aspergera

Sprawdź czy cierpisz na zespół aspergera

Darmowy test na Aspergera- online

Zespół Aspergera, znany także jako zaburzenie ze spektrum autyzmu, był wcześniej odrębnym rozpoznaniem w ramach Klasyfikacji Międzynarodowej Chorób (ICD-10) i Diagnostycznego i Statystycznego Podręcznika Zaburzeń Psychicznych (DSM-IV), ale obecnie został włączony do szerszego spektrum autyzmu w DSM-5 jako spektrum zaburzeń autystycznych.

Osoby z zespołem Aspergera często wykazują pewne cechy charakterystyczne, choć ich nasilenie i przejawy mogą się różnić. Oto niektóre z głównych objawów:

1. Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych: Osoby z zespołem Aspergera często mają trudności w nawiązywaniu przyjaźni i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi. Mogą mieć problemy z rozumieniem i interpretacją niejawnych aspektów komunikacji, takich jak mowa ciała i ton głosu.

2. Trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej: Osoby z zespołem Aspergera mogą mieć ograniczone zainteresowanie rozmową werbalną oraz trudności w dostosowaniu się do społecznych zasad komunikacji. Mogą mieć też skłonność do stosowania monotonnego tonu głosu lub używania nadmiernie formalnego języka.

3. Ograniczone i powtarzające się zainteresowania: Często mają silne zainteresowania w wąskich obszarach, np. matematyka, technologia, specyficzne gry czy kolekcjonowanie. Mogą mieć tendencję do wykonywania tych samych czynności w określonych wzorcach lub rytuałach.

4. Specyficzne zachowania i nawyki: Osoby z zespołem Aspergera mogą mieć specyficzne zachowania, takie jak powtarzające się ruchy, np. kołysanie się lub ruszanie rękoma. Mogą też przejawiać silne opory wobec zmian w rutynach.

5. Trudności w empatii i rozumieniu emocji: Osoby z zespołem Aspergera mogą mieć trudności w rozumieniu i interpretowaniu emocji u innych osób. Mogą mieć ograniczone umiejętności empatii i wyrażania własnych emocji.

Leczenie zespołu Aspergera opiera się na różnych formach terapii. Terapia behawioralna, tak jak terapia behawioralna oparta na analizie stosunków (ABA) oraz terapia poznawczo-behawioralna (CBT), może pomóc w nauce umiejętności społecznych, komunikacyjnych i radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi.

Terapia zajęciowa może również wspierać rozwój umiejętności praktycznych i życiowych.

Ważne jest, aby każdy plan leczenia uwzględniał indywidualne potrzeby i cele osoby z zespołem Aspergera. Edukacja i wsparcie społeczne również odgrywają istotną rolę w pomaganiu osobom z tym zespołem w osiąganiu sukcesów i pełnym uczestnictwie w społeczeństwie.

Wybierz swojego psychologa lub psychoterapeutę

Wszyscy nasi specjaliści zostali zweryfikowani pod kątem posiadanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty.
Robert Pinkert - Psycholog
Psycholog CEO&Founder
Paulina Kuczab - Dietetyk kliniczny/Psychodietetyk
Dietetyk kliniczny, Psychodietetyk
psycholog w pracy
Psycholog/ Psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/
psychoterapeuta
Patrycja Mlynarczyk - Psycholog/Terapeuta par
Psycholog/
psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/ Seksuolog
psycholog specjalista psychoterapeuta
Psycholog/ neurobiolog
psycholog pracujący z klientami
Psychoterapeuta
CO OFERUJEMY?

Powróć do swojej najlepszej formy