Jak być szczęśliwym w związku?

Jak być szczęśliwym w związku?

Odkrycie recepty na szczęśliwy związek to coś, czego pragnie niemal każdy. Pomimo licznych książek, artykułów i badań na ten temat, wielu ludzi wciąż szuka złotego środka. W tym artykule nie damy Ci oczywiście prostej recepty na szczęśliwy związek, ale wskażemy, jak zwiększyć szanse, aby stał się on elementem Twojego życia.

Jak wygląda zdrowy związek?

 • Co to znaczy być szczęśliwym? Wiele osób myślących o zdrowym związku, często wyobraża sobie idylliczne sceny pełne miłości, zrozumienia i harmonii. W rzeczywistości zdrowe relacje w związku to o wiele więcej niż tylko romantyczne chwile spędzone razem. To ciągła praca, wzajemny szacunek i umiejętność porozumiewania się. Oto kilka kluczowych aspektów, które definiują zdrową relację:
 • Komunikacja: W zdrowym związku obie strony potrafią się ze sobą skutecznie komunikować. Mówią otwarcie o swoich uczuciach, potrzebach, obawach i marzeniach. W sytuacjach konfliktowych dążą do rozwiązania problemu, a nie do oskarżenia partnera.
 • Wzajemny szacunek: Każda ze stron traktuje drugą z godnością i szacunkiem. Nie ma miejsca na poniżanie, krytykowanie czy manipulowanie.
 • Zaufanie: Zaufanie jest podstawą każdego zdrowego związku. Obejmuje to zarówno wiarę w wierność partnera, jak i przekonanie, że podejmuje on decyzje mające na uwadze dobro obu stron.
 • Niezależność: W zdrowej relacji obie strony zachowują swoją niezależność. Oznacza to posiadanie własnych zainteresowań, pasji i przyjaciół poza związkiem.
 • Wsparcie: Partnerzy wspierają się nawzajem w trudnych chwilach, ale również w dążeniu do realizacji swoich celów i marzeń.
 • Równowaga: W zdrowym związku istnieje równowaga pomiędzy dawaniem a braniem. Żadna ze stron nie czuje się wykorzystywana czy pominięta.
 • Granice: Każda osoba ma prawo do ustanawiania granic, które muszą być respektowane przez partnera. To dotyczy zarówno granic emocjonalnych, jak i fizycznych.
 • Rozwój: W zdrowym związku obie strony rozwijają się zarówno indywidualnie, jak i razem. Zachęcają się nawzajem do nauki, samodoskonalenia i podejmowania nowych wyzwań.
 • Radzenie sobie z konfliktami: Konflikty są nieuniknione, ale kluczem jest to, jak się z nimi radzimy. W zdrowym związku partnerzy dążą do rozwiązania problemu, a nie do „wygrania” kłótni.
 • Intymność: Obejmuje to zarówno intymność fizyczną, jak i emocjonalną. W zdrowym związku partnerzy czują się blisko siebie, dzieląc się swoimi myślami, uczuciami i ciałem w atmosferze pełnej zaufania.

Budowanie relacji w związku zawsze powinno być oparte na wyżej wymienionych wartościach. Zaniedbanie chociaż jednego z tych czynników sprawia, że ludzie stają się dla siebie toksyczni. Odpowiedź na pytanie, dlaczego nie jestem szczęśliwy w małżeństwie, bardzo często tkwi w zaniedbaniu któregoś z wymienionych wyżej obszarów.

Co to znaczy być szczęśliwym?

Bycie szczęśliwym to jedno z najbardziej uniwersalnych, a jednocześnie najbardziej subiektywnych pragnień ludzkości. Definicja szczęścia może się różnić w zależności od kultury, osobistych doświadczeń, wartości i przekonań. Niemniej jednak istnieją pewne ogólne elementy i aspekty, które można by uznać za składowe tego stanu.
Chodzi tutaj o:

 • stan emocjonalny,
 • zadowolenie z życia,
 • zdrowe relacje z innymi ludźmi.

Wszystkie te czynniki decydują o poczuciu szczęśliwości. Jeżeli czujesz, że nie jesteś szczęśliwy w swoim związku albo w ogóle w życiu, w wielu przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest psycholog online. Jak sam widzisz, aspekt relacji z innymi ludźmi ma istotne znaczenie. Ważną rolę odgrywają w tym przypadku relacje w związku. Z tego powodu warto wiedzieć, jak pielęgnować związek oraz jak stworzyć szczęśliwy związek.

Jak być dobrym partnerem?

Związki są jak kwiaty – potrzebują odpowiednich warunków, aby kwitnąć. Bycie dobrym partnerem nie oznacza bycia doskonałym, ale raczej oznacza zdolność do zrozumienia, wsparcia i komunikacji z drugą osobą. Pamiętaj zatem, że budowanie związku polega w dużej mierze na:

 • dobrej komunikacji,
 • okazywaniu wsparcia,
 • zaufaniu,
 • szacunku do drugiej strony,
 • prawidłowym rozwiązywaniu konfliktów.

Komunikacja stanowi podstawę każdego związku. To przez rozmowy poznać można pragnienia, lęki, marzenia i obawy partnera. Mówienie o swoich uczuciach oraz uważne słuchanie drugiej osoby pozwala na głębsze zrozumienie siebie nawzajem. To też klucz do unikania nieporozumień i błędnych interpretacji.

Wsparcie partnera w trudnych chwilach, a także celebrowanie wspólnych sukcesów, wzmacnia więź i buduje poczucie bezpieczeństwa. Pokazywanie wsparcia to nie tylko gesty, ale też słowa i czyny, które świadczą o tym, że jesteście dla siebie ważni.

Wymieniając najważniejsze wartości w związku, trzeba pamiętać także o zaufaniu. Bez niego trudno mówić o głębokim zrozumieniu i bliskości. Zaufanie buduje się powoli, przez uczciwość, przejrzystość i konsekwencję w działaniu. Jest to też podstawa do tego, aby obie strony czuły się swobodnie i pewnie w relacji.

Szacunek to podstawa zdrowej relacji. Oznacza on akceptację drugiej osoby taką, jaka jest, bez prób zmieniania jej na siłę. To także umiejętność słuchania i zrozumienia stanowiska partnera, nawet jeśli się z nim nie zgadzasz.

Konflikty są nieodłączną częścią każdej relacji. Kluczem jest jednak sposób ich rozwiązywania. Ważne jest, aby podchodzić do nich z otwartym umysłem, szukać kompromisu i dążyć do rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Unikaj agresji, oskarżeń i generalizacji, a zamiast tego skup się na konkretach i uczuciach.

Jak nie powinno wyglądać budowanie związku?

Wiesz już, jak stworzyć dobry związek i jak wygląda dobry związek. Pora przedstawić informacje, jak absolutnie nie powinno wyglądać budowanie relacji w związku. Poniżej opisane działania są najlepszą receptą na uczynienie relacji toksyczną.

Budowanie związku absolutnie nie powinno polegać na unikaniu komunikacji. Jeżeli zamiast dzielić się swoimi uczuciami, myślami czy obawami, ukrywasz je przed partnerem, staniecie się wobec siebie coraz bardziej oddaleni. Zamknięcie się w sobie prowadzi do braku zrozumienia i narastania napięć. Nie może być również w takich przypadkach mowy o rozwijaniu związku.

Nieustanne kontrole to kolejne zachowanie, którego powinieneś się wystrzegać. Obsesyjne sprawdzanie telefonu partnera, kontrola jego poczynań i znajomych, ciągłe wątpliwości co do jego uczciwości – to jasne sygnały nadmiernej zazdrości i braku zaufania, co jest toksyczne dla każdego związku. Mnóstwo szkód w relacji może wywołać również manipulacja oraz gra emocjonalna. Wykorzystywanie słabości partnera, gra na jego uczuciach czy stosowanie taktyk typu „ciche dni”, aby osiągnąć swoje cele, zamiast otwartej rozmowy, to jedne z najgorszych działań, jakie możesz wykonać w relacji.

Związek z pewnością zepsuje również stałe krytykowanie partnera lub partnerki. W związku z tym ciągłe wskazywanie błędów drugiej połówki wytykanie jego niedoskonałości czy porównywanie go do innych to działania, które niszczą samoocenę drugiej strony i wprowadzają atmosferę ciągłego konfliktu.

Nie jestem szczęśliwy w małżeństwie — co zrobić?

Małżeństwo to związek, który, jak każdy inny, ma swoje wzloty i upadki. Jeśli odczuwasz niezadowolenie w małżeństwie, ważne jest, aby pamiętać, że nie jesteś sam i wiele par przechodzi przez trudne chwile. Pamiętaj, że bardzo ważna jest:

 • samoświadomość,
 • otwarta komunikacja,
 • poszukiwanie pomocy na zewnątrz (w wielu przypadkach skuteczna może okazać się terapia dla par online),
 • ustalenie granic w relacji z partnerem.

Samoświadomość odgrywa kluczową rolę w każdym związku, a zwłaszcza w małżeństwie. To zdolność do rozpoznawania własnych uczuć, myśli i motywacji. Gdy jesteś samoświadomy, potrafisz zrozumieć, co naprawdę czujesz w danej chwili i dlaczego tak się czujesz. Pomaga to w identyfikowaniu źródeł niezadowolenia w związku oraz w rozpoznawaniu własnych potrzeb i oczekiwań wobec partnera. Bez samoświadomości łatwo jest obwiniać partnera za swoje problemy lub nie rozumieć, co naprawdę jest przyczyną konfliktu.

Komunikacja jest podstawą każdej zdrowej relacji. Dzięki niej można wyrazić swoje uczucia, potrzeby, obawy i oczekiwania wobec partnera. Otwarta komunikacja oznacza, że obie strony czują się swobodnie i szczerze dzielą się swoimi myślami bez obawy przed osądem lub krytyką. Pomaga to w rozwiązywaniu problemów, budowaniu zaufania i zrozumienia między partnerami.

Nie każdy konflikt czy problem w małżeństwie można rozwiązać we własnym zakresie. Czasem potrzebna jest zewnętrzna perspektywa lub profesjonalna pomoc, aby pomóc parze zrozumieć siebie nawzajem i znaleźć drogę do rozwiązania problemu. Terapia dla par, w tym terapia online, daje partnerom narzędzia i strategie, które pomagają im skuteczniej komunikować się, rozwiązywać konflikty i budować mocniejsze, zdrowsze relacje.

Granice w związku definiują, co jest dla Ciebie akceptowalne, a co nie. Ustalenie jasnych granic pomaga chronić własny dobrostan emocjonalny, fizyczny i psychiczny. To również sposób na komunikowanie partnerowi, czego od niego oczekujesz i jakie zachowania są dla Ciebie nieakceptowalne. Granice mogą dotyczyć różnych aspektów związku, takich jak czas spędzany osobno, interakcje z innymi ludźmi czy zarządzanie finansami.

Gdy obie strony szanują ustalone granice, związek staje się bardziej zrównoważony i zdrowy. Małżeństwo nierzadko wymaga zaangażowania oraz cierpliwości. Wprowadzenie odpowiednich zmian do życia Twojego i Twojej partnerki lub Twojego partnera może sprawić, że jakość relacji wróci.

Podsumowanie

W zdrowym związku kluczowe jest utrzymanie komunikacji, wzajemnego szacunku, zaufania, niezależności, wsparcia, równowagi, ustanawiania granic, dbania o rozwój, a także umiejętność radzenia sobie z konfliktami oraz budowania intymności. Jeżeli chcesz nie tylko wiedzieć, jak być szczęśliwym w związku, ale również doświadczyć tego, konieczne jest zadbanie o wyżej wymienione aspekty.

Związki wymagają stałej pracy i zaangażowania obu stron. Niemniej jednak nie można zapomnieć o osobistej definicji szczęścia, która jest subiektywna dla każdego i bazuje na emocjach, zadowoleniu z życia i zdrowych relacjach z innymi. Dobre partnerstwo oparte jest na pomyślnej komunikacji, wsparciu, zaufaniu, szacunku i prawidłowym rozwiązywaniu konfliktów.

Z drugiej strony, aby unikać toksyczności w związku, należy unikać komunikacji, obsesyjnych kontroli, manipulacji, krytykowania partnera oraz innych destrukcyjnych zachowań. Jeżeli zadajesz sobie pytanie typu: dlaczego nie jestem szczęśliwy w związku albo dlaczego nie jestem szczęśliwa w związku, całkiem prawdopodobne, że przyczyna tkwi właśnie w obecności wyżej wymienionych czynników.

Jeśli czujesz się nieszczęśliwy w małżeństwie, pamiętaj o tym, że może przydać Ci się terapia dla par online. Dzięki niej będzie Ci prościej zadbać o swoją relację. Psycholog online może natomiast wesprzeć Cię w sytuacji, gdy odczuwasz problemy emocjonalne niezależnie od bycia w związku. Bardzo często bowiem nawet wtedy, gdy wiesz, jak wygląda zdrowy związek, nadal ciężko jest wdrożyć pewne zmiany w swoje życie. W trakcie konsultacji psychologicznej możesz również indywidualnie dowiedzieć się, jak być dobrym partnerem.

Dodaj komentarz

Newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter, otrzymuj powiadomienia o najnowszych wpisach oraz odbierz prezent!

Pozostałe artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Zapisz się na konsultację online i zrób krok w kierunku zdrowia psychicznego.