Test na alkoholizm

Sprawdź czy zmagasz się z problemem alkoholowym

Alkoholizm to choroba, która charakteryzuje się nadmiernym, niekontrolowanym i chronicznym spożywaniem alkoholu. Osoby uzależnione od alkoholu często mają trudności z kontrolowaniem ilości wypijanych napojów oraz z zaprzestaniem picia, mimo negatywnych konsekwencji dla zdrowia, relacji społecznych i funkcjonowania codziennego.

AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) to powszechnie stosowany test służący do identyfikacji osób mogących mieć problemy związane z konsumpcją alkoholu lub zaburzeniami związanymi z jego spożywaniem. Składa się z serii pytań oceniających różne aspekty spożycia alkoholu i związane z nim zachowania. Autor: Babor T. F., de la Fuente R.J., Saunders J., Grant M.: Test rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu AUDIT, Publikacja Światowej Organizacji Zdrowia, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1996

Warto zauważyć, że AUDIT nie jest narzędziem diagnostycznym, lecz instrumentem służącym do przesiewowego badania. Wyższy wynik w teście AUDIT wskazuje na większe prawdopodobieństwo problemów związanych z alkoholem i może być podstawą do dalszej oceny przez lekarza lub specjalistę ds. uzależnień.

W celu dokładnej oceny poziomu problemu alkoholowego i jego wpływu na zdrowie, zawsze warto skonsultować się z profesjonalnym specjalistą, takim jak psycholog lub terapeuta uzależnień. 

Wybierz swojego psychologa lub psychoterapeutę

Wszyscy nasi specjaliści zostali zweryfikowani pod kątem posiadanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty.
Robert Pinkert - Psycholog
Psycholog CEO&Founder
Paulina Kuczab - Dietetyk kliniczny/Psychodietetyk
Dietetyk kliniczny, Psychodietetyk
psycholog w pracy
Psycholog/ Psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/
psychoterapeuta
Patrycja Mlynarczyk - Psycholog/Terapeuta par
Psycholog/
psychoterapeuta
psycholog
Psycholog/ Seksuolog
psycholog specjalista psychoterapeuta
Psycholog/ neurobiolog
psycholog pracujący z klientami
Psychoterapeuta
CO OFERUJEMY?

Powróć do swojej najlepszej formy