Group therapy

Współuzależnienie – co to jest?

Żyjemy w czasach, w których coraz większą uwagę przykłada się do zdrowia psychicznego i dobrostanu emocjonalnego. W społeczeństwie, które kładzie nacisk na niezależność i samorealizację, istnieje jednocześnie paradoksalne zjawisko, które może nieść ze sobą znaczne wyzwania dla jednostki i jej bliskich. Mowa tutaj o współuzależnieniu – subtelnej, lecz głęboko zakorzenionej dynamice, która może przenikać przez najróżniejsze typy relacji, od rodziny po związki romantyczne, a nawet przyjaźnie. Często niewidzialne dla niezaangażowanych obserwatorów, współuzależnienie stanowi jednak kluczowe pole zainteresowań dla psychologów, terapeutów i wszystkich tych, którzy dążą do budowania zdrowych, wspierających się nawzajem relacji.

Współuzależnienie może przybierać wiele form i manifestować się na różnorodne sposoby, wpływając nie tylko na osobę współuzależnioną, ale i na jej najbliższe otoczenie. Od subtelnego emocjonalnego wpływu po bardziej widoczne i destrukcyjne zachowania, współuzależnienie jest zjawiskiem złożonym, wymagającym dogłębnego zrozumienia i odpowiedniego wsparcia.

W tym artykule przyjrzymy się, co dokładnie oznacza współuzależnienie, jakie są jego objawy i mechanizmy, a także jakie opcje terapii stoją otworem przed tymi, którzy z nim walczą. Zapraszamy do lektury, która, mamy nadzieję, nie tylko rozszerzy Twoją wiedzę na temat współuzależnienia, ale także zainspiruje do refleksji nad własnymi relacjami i, być może, okaże się pierwszym krokiem w kierunku zdrowszych, bardziej świadomych więzi.

Współuzależnienie – definicja

Termin „współuzależnienie” po raz pierwszy zyskał na popularności w kontekście badania dynamik rodzinnych i związków z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol czy narkotyki. Jednak z czasem zrozumienie tego zjawiska znacznie się rozszerzyło, obejmując szerszy zakres niezdrowych wzorców relacyjnych, które nie zawsze są powiązane z uzależnieniem od substancji.

Współuzależnienie definiuje się jako wzorzec zachowań, w którym osoba w sposób nadmierny i niezdrowy polega na potrzebach, zachowaniach lub dobrostanie innej osoby, często kosztem własnego zdrowia psychicznego, emocjonalnego i czasami fizycznego. Charakteryzuje się ono głębokim zaangażowaniem w życie innej osoby, gdzie własne szczęście i poczucie spełnienia staje się uzależnione od stanu lub zachowań tej drugiej osoby. W ten sposób, osoba współuzależniona może ignorować własne potrzeby, pragnienia i granice, poświęcając się dla dobra innej osoby, nawet jeśli jest to dla niej szkodliwe.

Elementem kluczowym w definicji współuzależnienia jest tendencja do zaprzeczania własnym potrzebom i uczuciom. Osoby współuzależnione mogą mieć trudności z rozpoznawaniem własnych emocji i potrzeb, często kładąc większy nacisk na zaspokajanie potrzeb innych. To zaprzeczenie własnym potrzebom i pragnieniom może prowadzić do rozwoju różnych negatywnych stanów emocjonalnych, takich jak depresja, lęk, niska samoocena, czy poczucie braku własnej wartości.

Współuzależnienie może występować w różnych typach relacji, w tym między partnerami, rodzicami a dziećmi, rodzeństwem, a nawet w przyjaźniach. Jest to zjawisko kompleksowe, które może mieć różne oblicza i manifestować się na wiele sposobów, w zależności od specyfiki danej relacji i indywidualnych cech osób w niej uczestniczących.

Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie należy zrozumieć o współuzależnieniu, jest to, że jest to wzorzec zachowań nabytych, a nie cecha charakteru czy nieodłączna część osobowości. To oznacza, że przy odpowiedniej pomocy i wsparciu, osoby współuzależnione mogą nauczyć się zdrowszych sposobów radzenia sobie z relacjami i emocjami, co umożliwia przełamanie cyklu współuzależnienia i budowanie bardziej satysfakcjonujących, zdrowych relacji.

Terapia dla współuzależnionych – przegląd opcji

W poszukiwaniu wsparcia i ulgi, osoby współuzależnione często zwracają się ku terapii dla par. Istnieje wiele form terapii, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów wynikających z współuzależnienia, w tym terapia indywidualna z psychologiem online, lub grupowa, a nawet warsztaty i programy edukacyjne skoncentrowane na budowaniu zdrowych granic i poprawie samopoczucia emocjonalnego. Terapia może pomóc osobom współuzależnionym zrozumieć korzenie swoich zachowań, nauczyć się nowych strategii radzenia sobie z trudnościami i odbudować poczucie własnej wartości.

Terapia dla osób współuzależnionych – jak wybrać odpowiednią?

Wybór odpowiedniej terapii dla osób współuzależnionych jest kluczowy dla skuteczności leczenia. Ważne jest, aby znaleźć terapeutę lub program, który jest doświadczony w pracy z problematyką współuzależnienia oraz oferuje podejście, które najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom osoby szukającej pomocy. Dla wielu osób skuteczna okazuje się terapia poznawczo-behawioralna, która koncentruje się na zmianie myślenia i zachowań, ale równie wartościowe mogą być terapie skoncentrowane na emocjach, takie jak terapia skoncentrowana na schematach czy terapia Gestalt.

Współuzależnienie emocjonalne – mechanizmy i wpływ na życie

Współuzależnienie emocjonalne jest zjawiskiem, które zakorzenia się głęboko w dynamice relacji międzyludzkich, wywierając znaczący wpływ na emocje, zachowania i ogólny dobrostan osób w nie zaangażowanych. To forma współuzależnienia, w której jednostka tworzy głębokie, emocjonalne związki z inną osobą, często do tego stopnia, że jej własne samopoczucie emocjonalne staje się uzależnione od stanu emocjonalnego lub zachowań tej drugiej osoby.

Mechanizmy stojące za współuzależnieniem emocjonalnym

 • Nadmierna empatia i identyfikacja z drugą osobą: Osoby współuzależnione emocjonalnie mogą tak silnie odczuwać i utożsamiać się z emocjami innej osoby, że tracą poczucie własnych granic emocjonalnych.
 • Lęk przed odrzuceniem i samotnością osób współuzależnionych: Często leży u podstaw współuzależnienia emocjonalnego. Strach przed utratą bliskiej osoby może prowadzić do nadmiernego dostosowywania się do jej potrzeb i zachowań, nawet kosztem własnego zdrowia i szczęścia.
 • Niska samoocena osób współuzależnionych: Osoby cierpiące na współuzależnienie emocjonalne często szukają potwierdzenia swojej wartości w ocenie innych, co czyni ich szczególnie podatnymi na wpływ emocji i zachowań tych osób.

Wpływ na życie

 • Zaniedbywanie własnych potrzeb: Skupienie na emocjach i potrzebach innej osoby może prowadzić do zaniedbania własnych emocji, zdrowia i ambicji.
 • Utrata tożsamości osób współuzależnionych: Osoby współuzależnione emocjonalnie mogą stopniowo tracić poczucie własnej tożsamości, ponieważ ich życie obraca się wokół innej osoby.
 • Problemy w relacjach współuzależnionych: Współuzależnienie emocjonalne może prowadzić do nierównowagi w relacjach, gdzie jedna osoba dominuje, a druga staje się zależna. Taka dynamika może z czasem prowadzić do frustracji, konfliktów i nawet rozpadu relacji.
 • Zdrowie emocjonalne i fizyczne współuzależnionych: Długotrwałe współuzależnienie emocjonalne może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem emocjonalnym, takich jak depresja czy lęk, a także wpływać na zdrowie fizyczne poprzez stres i jego negatywne skutki.

Rozumienie mechanizmów i wpływu współuzależnienia emocjonalnego na życie jest kluczowe dla podjęcia kroków w kierunku zdrowienia. Praca nad sobą, często z pomocą profesjonalisty, może umożliwić osobom współuzależnionym emocjonalnie odzyskanie kontroli nad swoim życiem, budowanie zdrowych relacji i odnalezienie własnej tożsamości poza związkiem z inną osobą.

Terapia współuzależnienia – cele i metody

Psycholog online ma na celu pomoc osobom współuzależnionym w zrozumieniu i przełamaniu wzorców zachowań, które utrzymują współuzależnienie. Główne cele terapii to zwiększenie świadomości własnych potrzeb, nauczenie się ustanawiania i podtrzymywania zdrowych granic, oraz rozwijanie zdrowszych sposobów radzenia sobie ze stresem i emocjami. Terapia par często obejmuje techniki takie jak praca nad emocjami, trening asertywności, oraz techniki relaksacyjne, aby pomóc w zarządzaniu stresem i promować większą równowagę emocjonalną.

Osoba współuzależniona – cechy charakterystyczne

Osoba współuzależniona może wykazywać szereg cech, które są charakterystyczne dla tego wzorca zachowań. Te cechy mogą się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności, ale istnieje kilka wspólnych elementów, które często się pojawiają:

 • Niska samoocena: Osoby współuzależnione często mają problem z poczuciem własnej wartości, co może skutkować nadmierną potrzebą akceptacji i potwierdzenia swojej wartości przez innych.
 • Trudności w wyznaczaniu i utrzymaniu granic: Mogą one mieć problem z określeniem, gdzie kończą się ich potrzeby i zaczynają potrzeby innych, co często prowadzi do zaniedbywania własnych potrzeb na rzecz zaspokajania potrzeb bliskich.
 • Tendencja do zaprzeczania: Osoby współuzależnione często nie dostrzegają lub minimalizują problemy w swoim życiu lub życiu swoich bliskich, szczególnie jeśli są one związane z uzależnieniem czy innymi destrukcyjnymi zachowaniami.
 • Obsesyjna troska o innych: Zajmowanie się problemami i potrzebami innych osób do tego stopnia, że stają się one centralnym punktem ich własnego życia.
 • Strach przed samotnością: Silny lęk przed odrzuceniem i samotnością może prowadzić do tego, że osoby współuzależnione pozostają w szkodliwych związkach lub sytuacjach.

Rozumienie tych cech jest kluczowe dla zidentyfikowania potencjalnego współuzależnienia i podjęcia kroków w kierunku zdrowienia.

Syndrom współuzależnienia – diagnoza i leczenie

Syndrom współuzależnienia jest złożonym zjawiskiem, które wymaga uważnej oceny przez specjalistów w celu skutecznej diagnozy i leczenia. W tym procesie kluczowe jest zrozumienie, że syndrom ten dotyczy nie tylko osób w bezpośrednim otoczeniu uzależnionych, ale może wpływać na szerokie spektrum relacji i zachowań.

Diagnoza syndromu współuzależnienia

Diagnoza syndromu współuzależnienia rozpoczyna się od kompleksowej oceny psychologicznej, która może obejmować zarówno wywiady, jak i zastosowanie narzędzi diagnostycznych, takich jak kwestionariusze i testy psychologiczne. Celem jest zidentyfikowanie specyficznych wzorców myślenia, emocji i zachowań, które są charakterystyczne dla współuzależnienia. Specjaliści mogą szukać takich sygnałów, jak:

 • Nadmierna troska o zachowania, problemy i potrzeby innych osób na koszt własnych.
 • Trudności w wyznaczaniu granic w relacjach.
 • Tendencja do zaprzeczania własnym potrzebom i pragnieniom.
 • Utrata tożsamości i poczucia własnej wartości w kontekście relacji z innymi.

Leczenie syndromu współuzależnienia

Leczenie syndromu współuzależnienia skupia się na pomocy osobom dotkniętym w odzyskaniu równowagi emocjonalnej, ustanowieniu zdrowych granic w relacjach oraz rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie. Może ono obejmować kilka podejść:

 • Terapia indywidualna osób współuzależnionych: Praca z terapeutą może pomóc w zrozumieniu podstawowych przyczyn współuzależnienia, przetworzeniu doświadczeń z przeszłości i rozwijaniu nowych, zdrowszych sposobów myślenia i zachowania.
 • Terapia grupowa dla osób współuzależnionych: Udział w grupach wsparcia może oferować cenne perspektywy i poczucie wspólnoty dla osób zmagających się z podobnymi wyzwaniami.
 • Programy edukacyjne dla osób współuzależnionych: Warsztaty i kursy mogą pomóc w lepszym zrozumieniu współuzależnienia i nauczeniu się praktycznych umiejętności, takich jak komunikacja, asertywność i ustanawianie granic.
 • Terapie skoncentrowane na rodzinie osób współuzależnionych: Mogą być szczególnie pomocne, gdy syndrom współuzależnienia ma wpływ na relacje rodzinne, pomagając wszystkim członkom rodziny lepiej rozumieć dynamikę współuzależnienia i pracować nad zdrowszymi formami interakcji.

Podczas leczenia kluczowe jest również zwrócenie uwagi na indywidualne potrzeby i okoliczności osoby współuzależnionej, co może wymagać elastyczności i dostosowania podejść terapeutycznych. Sukces w leczeniu syndromu współuzależnienia często zależy od gotowości do głębokiej pracy nad sobą i zaangażowania w proces terapeutyczny.

Osoby współuzależnione – jak sobie pomóc?

Dla osób współuzależnionych ważne jest, aby zrozumieć, że pomoc jest dostępna i że zmiana jest możliwa. Pierwszym krokiem może być uświadomienie sobie problemu i chęć podjęcia działań w kierunku zdrowienia. Szukanie wsparcia poprzez terapię dla par, grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, jak również edukacja na temat współuzależnienia mogą być kluczowe w procesie odzyskiwania zdrowia emocjonalnego i budowania zdrowych relacji. Odpowiednim wsparciem może być również psycholog online, który pomoże Ci zrozumieć mechanizmy wspóluzależnienia. 

Objawy współuzależnienia – jak je rozpoznać?

Rozpoznanie objawów współuzależnienia jest pierwszym krokiem do zrozumienia i rozwiązania problemów z nim związanych. Objawy te mogą być subtelne i łatwo przegapiane, ponieważ często maskują się jako troska o bliską osobę. Wśród najczęstszych objawów współuzależnienia znajdują się:

 • Zaprzeczanie: Ignorowanie lub bagatelizowanie negatywnych aspektów zachowań bliskiej osoby oraz własnych uczuć związanych z tymi zachowaniami.
 • Trudności z wyrażaniem emocji: Obawa przed wyrażaniem własnych uczuć, zwłaszcza jeśli mogą one wywołać konflikt lub niezadowolenie u drugiej osoby.
 • Nadmierna troska: Poświęcanie nieproporcjonalnej ilości czasu i energii na rozwiązywanie problemów innych osób, często kosztem własnych potrzeb i zobowiązań.
 • Trudności w ustanowieniu granic: Niezdolność do określenia lub utrzymania granic w relacjach, co skutkuje zaniedbywaniem własnego dobrostanu na rzecz innych.
 • Obawa przed samotnością: Lęk przed odrzuceniem lub byciem samotnym, który prowadzi do utrzymywania szkodliwych lub niesatysfakcjonujących relacji.

Rozpoznanie tych objawów może pomóc w zidentyfikowaniu potrzeby poszukiwania pomocy i rozpoczęcia procesu leczenia współuzależnienia. Zapytaj o poradę psychologa online. 

Współuzależnienie od alkoholu – specyfika i wyzwania

Współuzależnienie od alkoholu jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych form współuzależnienia, szczególnie w kontekście relacji z osobami uzależnionymi od alkoholu. Specyfika tego rodzaju współuzależnienia polega na głębokiej emocjonalnej i czasami fizycznej zależności od osoby uzależnionej, co często prowadzi do szeregu wyzwań, takich jak:

 • Negowanie problemu: Współuzależnieni mogą minimalizować lub negować problem alkoholowy bliskiej osoby, próbując chronić jej wizerunek w oczach innych.
 • Próby kontroli: Nieustanne, lecz nieefektywne próby kontrolowania picia alkoholu przez bliską osobę, co może prowadzić do frustracji i złości.
 • Izolacja: Unikanie sytuacji społecznych lub rodzinnych, aby ukryć problem alkoholowy bliskiej osoby przed światem zewnętrznym.
 • Cierpienie emocjonalne: Głębokie uczucie smutku, złości, winy lub bezradności wynikające z życia z osobą uzależnioną od alkoholu.

Rozumienie specyfiki i wyzwań związanych z współuzależnieniem od alkoholu jest kluczowe dla poszukiwania skutecznego wsparcia i leczenia.

Osoba współuzależniona od alkoholika – drogi do zdrowienia

Dla osoby współuzależnionej od alkoholika, proces zdrowienia często wymaga skoncentrowania się na własnych potrzebach, emocjach i zdrowiu, zamiast na próbach zmiany zachowania osoby uzależnionej. Ważne kroki na drodze do zdrowienia obejmują:

 • Poszukiwanie wsparcia u terapeuty dla par: Udział w grupach wsparcia dla osób współuzależnionych, takich jak Al-Anon, może oferować cenne perspektywy i poczucie nie bycia samym w swoich doświadczeniach.
 • Praca z psychologiem online: Indywidualna terapia może pomóc w rozwiązaniu problemów emocjonalnych, naukę zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem i budowanie silniejszego poczucia własnej wartości.
 • Edukacja: Zrozumienie natury uzależnienia i współuzależnienia może pomóc w zmianie perspektywy i podejścia do problemu.

Podjęcie działań w kierunku własnego zdrowienia jest kluczowym elementem odzyskania kontroli nad własnym życiem i budowania przyszłości, która nie jest zdominowana przez alkoholizm bliskiej osoby.

Podsumowanie i kroki naprzód

Rozumienie współuzależnienia i jego wpływu na życie to pierwszy krok w kierunku zdrowienia. Przyznanie się do problemu i poszukiwanie pomocy nie zawsze jest łatwe, ale jest to niezbędne dla budowania zdrowszych, bardziej satysfakcjonujących relacji oraz dla ogólnego dobrostanu. Właściwe wsparcie może odmienić życie, otwierając drzwi do nowych możliwości i perspektyw.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich zmaga się z problemem współuzależnienia, pamiętaj, że nie jesteście sami. Nasz zespół profesjonalistów, w tym psychologów online, terapeutów uzależnień oraz terapeutów par, jest tutaj, aby wspierać Was na każdym kroku tej podróży. Nasze indywidualne podejście do każdego klienta gwarantuje, że znajdziesz wsparcie dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb i okoliczności.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług:

 • Psychologia online: Dla tych, którzy potrzebują elastyczności i wygody dostępu do wsparcia z dowolnego miejsca.
 • Terapia uzależnień: Dedykowane wsparcie dla osób borykających się z uzależnieniami lub współuzależnieniem, oferujące narzędzia i strategie niezbędne do przezwyciężenia tych wyzwań.
 • Terapia par: Pomoc dla par zmieniających dynamikę swoich relacji i pracujących nad budowaniem silniejszego, zdrowszego związku.

Nie pozwól, aby współuzależnienie definiowało Twoje życie lub życie Twoich bliskich. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc na drodze do zdrowienia i odzyskania kontroli nad swoim życiem. Razem możemy pracować nad budowaniem przyszłości, która jest wolna od cienia współuzależnienia.

5 najcześciej zadawanych pytań i odpowiedzi w temacie współuzależnienia

1. Co to jest współuzależnienie?

Odpowiedź: Współuzależnienie to wzorzec relacji, w których jedna osoba w nadmierny sposób angażuje się emocjonalnie i często zachowawczo w życie innej osoby, często kosztem własnego dobrostanu i zaniedbując własne potrzeby. Współuzależnienie często występuje w relacjach z osobami borykającymi się z uzależnieniem, ale może dotyczyć także innych sytuacji.

2. Jakie są objawy współuzależnienia?

Odpowiedź: Objawy współuzależnienia mogą obejmować trudności w ustanowieniu zdrowych granic w relacjach, zaprzeczanie własnym potrzebom i uczuciom, nadmierne skupianie się na problemach i zachowaniach innej osoby, oraz uczucie odpowiedzialności za dobrostan tej osoby. Może również wystąpić obawa przed odrzuceniem i nadmierna potrzeba akceptacji.

3. Czy współuzależnienie jest tylko problemem osób bliskich alkoholikom?

Odpowiedź: Nie, współuzależnienie może występować w różnych kontekstach i nie ogranicza się tylko do relacji z osobami uzależnionymi od alkoholu. Może dotyczyć relacji z osobami mającymi inne uzależnienia (np. narkotyki, hazard) lub bez żadnego uzależnienia, gdzie dominują niezdrowe wzorce zachowań i zależności emocjonalnej.

4. Jak można leczyć współuzależnienie?

Odpowiedź: Leczenie współuzależnienia zazwyczaj obejmuje terapię psychologiczną, która może być prowadzona indywidualnie lub w grupie. Istotne jest praca nad rozumieniem własnych potrzeb, uczuć i granic, a także rozwijanie zdrowych strategii radzenia sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami. Często pomocne są również grupy wsparcia, takie jak Al-Anon dla bliskich alkoholików.

5. Czy osoba współuzależniona może samodzielnie wyjść z problemu?

Odpowiedź: Choć samodzielna praca nad sobą jest ważnym elementem procesu zdrowienia, wsparcie profesjonalistów oraz grup wsparcia może znacząco przyspieszyć i ułatwić ten proces. Wsparcie zewnętrzne pomaga w uzyskaniu nowej perspektywy, zrozumieniu głębszych przyczyn współuzależnienia i rozwijaniu efektywniejszych strategii radzenia sobie.

Źródła: 

 1. M. Hędzelek, M. Wnuk, J. T. Marcinkowski. Alcohol co-addiction disease – diagnosis, consequences, treatment. 2009
 2. M. Załuska, A. Kossowska-Lubowicka. Współuzależnienie i zespół stresu pourazowego w rodzinie alkoholowej. Studia nad Rodziną 13/1-2 (24-25), 311-322 2009
 3. A. Margasiński. Współuzależnienie i syndrom DDA w kontekście teorii systemów rodzinnych Bowena. 2009
CO OFERUJEMY?

Powróć do swojej najlepszej formy

Wybierz swojego specjalistę

Robert Pinkert - Psycholog
Psycholog CEO&Founder
psycholog w pracy
Psycholog/
psychoterapeuta
Patrycja Mlynarczyk - Psycholog/Terapeuta par
Psycholog/
psychoterapeuta

Dodaj komentarz

Newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter, otrzymuj powiadomienia o najnowszych wpisach oraz odbierz prezent!

Pozostałe artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Zapisz się na konsultację online i zrób krok w kierunku zdrowia psychicznego.