Mid-adult sad woman suffering from multiple personality disorders lying and sitting on bed

Derealizacja – co to i jak z tego wyjść?

Derealizacja, często myląca i niepokojąca, jest stanem, w którym rzeczywistość wydaje się niewyraźna, odległa lub nieprawdziwa. Czujemy się, jakbyśmy oglądali świat przez matową szybę lub z dużego dystansu. Chociaż derealizacja może wydawać się zatrważająca, ważne jest zrozumienie, czym jest, jakie są jej objawy, przyczyny i przede wszystkim – jak można znaleźć ulgę. Ten artykuł ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości na temat tego zjawiska, dostarczając rzetelnych informacji i wskazówek, które mogą pomóc w radzeniu sobie z tym trudnym doświadczeniem.

Derealizacja – co to?

Derealizacja jest formą zaburzeń dysocjacyjnych, gdzie osoba doświadczająca tego stanu czuje, że otaczający ją świat jest nieprawdziwy, zdystansowany lub zamglony. Może to dotyczyć zarówno otoczenia, jak i czasu, który wydaje się płynąć inaczej. Osoby doświadczające derealizacji opisują swoje otoczenie jako sztuczne, jakby oglądane przez ekran telewizora lub żyły wewnątrz snu. Niektórzy mówią o wrażeniu, jakby patrzyli na świat przez mgłę lub szybę, co sprawia, że życie wydaje się nieosiągalne lub pozbawione głębi.

Chociaż derealizacja może być przerażająca i dezorientująca, jest to mechanizm obronny organizmu, reakcja na stres, lęk lub traumę. Stan ten może być epizodyczny, pojawiając się sporadycznie w trudnych momentach, lub chroniczny, gdzie odrealnienie staje się stałym elementem codzienności. Warto zaznaczyć, że derealizacja nie wpływa na zdolność rozróżniania rzeczywistości od wyobrażeń – osoby doświadczające tego stanu zdają sobie sprawę, że ich percepcja jest zmieniona i nie odpowiada rzeczywistości.

Rozumienie derealizacji jest kluczowe, ponieważ pozwala na lepsze zarządzanie jej objawami i szukanie skutecznych metod radzenia sobie. W kolejnych sekcjach przyjrzymy się bliżej uczuciu odrealnienia, objawom i przyczynom derealizacji, a także możliwym sposobom na odzyskanie poczucia rzeczywistości. Pamiętaj, że teraz możesz skorzystać z pomocy psychologa online. 

Uczucie odrealnienia

Uczucie odrealnienia jest kluczowym aspektem derealizacji, manifestującym się jako wrażenie, że świat wokół nie jest prawdziwy. Osoby doświadczające tego stanu często opisują, jakby ich otoczenie straciło głębię, kolory stały się mniej intensywne, a dźwięki – jakby stłumione. To może prowadzić do poczucia izolacji, jakby istniała niewidzialna bariera oddzielająca osobę od reszty świata.

Takie doświadczenia mogą być nie tylko dezorientujące, ale również wywoływać lęk, zwłaszcza gdy pojawiają się niespodziewanie w codziennych sytuacjach, jak praca, spotkania towarzyskie czy nawet proste czynności domowe. Uczucie odrealnienia może wpływać na koncentrację, pamięć i zdolność do wykonywania zadań, co dodatkowo zwiększa poczucie frustracji i bezsilności.

Ważne jest, by osoby doświadczające odrealnienia wiedziały, że nie są same i że to uczucie, choć niepokojące, jest odpowiedzią organizmu na stres. Rozpoznanie i nazwanie tych doświadczeń to pierwszy krok do znalezienia sposobów radzenia sobie i potencjalnego zmniejszenia ich wpływu na życie.

Derealizacja

Derealizacja, choć często przemijająca, może mieć znaczący wpływ na życie codzienne i ogólne samopoczucie. Ten stan, charakteryzujący się uczuciem oderwania od rzeczywistości, może wpływać na różne aspekty życia – od relacji interpersonalnych po wydajność w pracy czy szkole.

Oddziaływanie na Relacje

Osoby doświadczające derealizacji mogą czuć się odizolowane od innych, nawet w obecności bliskich osób. Może to prowadzić do trudności w utrzymywaniu bliskich relacji, ponieważ trudno jest wyrazić i podzielić się doświadczeniami, które wydają się tak odmienne od normy.

Wpływ na Wydajność

Derealizacja może również wpływać na koncentrację i pamięć, co utrudnia wykonywanie zadań zawodowych lub akademickich. Uczucie oderwania może powodować, że osoby te mają trudności z utrzymaniem uwagi, co z kolei może prowadzić do spadku wydajności.

Wpływ na Samopoczucie

Ponadto, derealizacja często idzie w parze z lękiem i depresją, co może dodatkowo obniżać jakość życia. Niepokój związany z doświadczeniem derealizacji może prowadzić do unikania sytuacji, które mogą wywołać ten stan, ograniczając w ten sposób aktywności życiowe.

Jednakże, ważne jest podkreślenie, że derealizacja, choć wywołująca dyskomfort, nie musi dominować nad życiem. Istnieją strategie i techniki, które mogą pomóc osobom doświadczającym tego stanu w radzeniu sobie z jego objawami i minimalizowaniu jego wpływu na codzienne funkcjonowanie. Sprawdź wsparcie psychologa online

Depersonalizacja

Depersonalizacja, podobnie jak derealizacja, jest zaburzeniem dysocjacyjnym, ale skupia się bardziej na oderwaniu od własnego ja, niż od otaczającej rzeczywistości. Osoby doświadczające depersonalizacji mogą czuć, jakby były oddzielone od własnego ciała, myśli czy emocji, co może wywoływać wrażenie bycia obserwatorem własnego życia, a nie aktywnym uczestnikiem.

Różnice między Derealizacją a Depersonalizacją

Choć derealizacja i depersonalizacja często współwystępują, ważne jest rozróżnienie między nimi. Derealizacja koncentruje się na zewnętrznym świecie i jego percepcji jako obcego lub nieprawdziwego, podczas gdy depersonalizacja dotyczy wewnętrznego doświadczenia, uczucia oderwania od własnej osoby.

Wpływ na Codzienne Życie

Depersonalizacja może wpływać na zdolność do odczuwania emocji, co z kolei może utrudniać nawiązywanie i utrzymanie bliskich relacji. Może również prowadzić do poczucia alienacji i osamotnienia, ponieważ osoby doświadczające depersonalizacji mogą mieć trudności z identyfikacją i wyrażaniem własnych uczuć.

Zarządzanie Depersonalizacją

Podobnie jak w przypadku derealizacji, zrozumienie i akceptacja doświadczenia depersonalizacji są kluczowe w zarządzaniu tym stanem. Techniki mindfulness i terapia skoncentrowana na traumie mogą być szczególnie pomocne w odbudowie połączenia między umysłem a ciałem oraz w radzeniu sobie z uczuciem oderwania. Teraz możesz skorzystać ze wsparcia psychologa online. 

Odrealnienie

Odrealnienie, podobnie jak derealizacja i depersonalizacja, odnosi się do uczucia oderwania, ale może być bardziej ogólnie postrzegane jako stan, w którym świat lub własne ja wydają się nierealne. To uczucie może wpływać na różne aspekty percepcji, od wizualnych po emocjonalne, i sprawiać, że codzienne doświadczenia stają się obce lub nierzeczywiste.

Wpływ na Percepcję

Osoby doświadczające odrealnienia mogą zauważyć, że ich zmysły działają inaczej – kolory mogą wydawać się bladsze, dźwięki oddalone, a dotyk mniej odczuwalny. To może prowadzić do poczucia, że są one odseparowane od świata wokół siebie, jakby żyły za barierą szkła.

Emocjonalne Konsekwencje

Odrealnienie może również wpływać na emocjonalną łączność z innymi. Osoby doświadczające tego stanu mogą mieć trudności z odczuwaniem emocji tak intensywnie, jak wcześniej, co może prowadzić do poczucia pustki lub obojętności wobec wydarzeń, które normalnie wywoływałyby silne reakcje.

Strategie Radzenia Sobie

Zarządzanie odrealnieniem często wymaga pracy nad świadomością ciała i umysłu, na przykład poprzez techniki relaksacyjne, medytację lub ćwiczenia mindfulness. Ponadto, terapia skoncentrowana na przyczynach dysocjacji, takich jak stres czy trauma, może pomóc w zmniejszeniu częstotliwości i intensywności doświadczeń odrealnienia. Psycholog online– twoje wsparcie.

Derealizacja – objawy

Rozpoznanie derealizacji może być wyzwaniem ze względu na subiektywny charakter doświadczeń. Jednak istnieje kilka kluczowych objawów, które mogą wskazywać na ten stan:

Zmieniona Percepcja Rzeczywistości

Najbardziej charakterystycznym objawem derealizacji jest uczucie, że otoczenie jest nieprawdziwe lub odległe. Osoby mogą opisywać świat jako zamglony, zniekształcony lub sztucznie wyglądający.

Trudności z Koncentracją

Uczucie odrealnienia może prowadzić do problemów z koncentracją i skupieniem uwagi, co wpływa na wykonywanie codziennych zadań.

Zmienione Doświadczenie Czasu

Czas może wydawać się płynąć wolniej lub szybciej niż zwykle, a momenty mogą zlewać się ze sobą, tworząc poczucie, że najnowsze wydarzenia są już dawne.

Zmiany w Percepcji Sensorycznej

Zmysły mogą być zniekształcone; dźwięki mogą wydawać się odległe lub stłumione, kolory – mniej intensywne, a dotyk – mniej odczuwalny.

Emocjonalne Oderwanie

Osoby doświadczające derealizacji mogą mieć trudności z odczuwaniem emocji lub mogą czuć się oderwane od swoich emocjonalnych reakcji, co sprawia, że trudno im nawiązywać głębokie emocjonalne połączenia.

Rozpoznanie tych objawów jest pierwszym krokiem do zrozumienia i zarządzania derealizacją. Ważne jest, aby osoby, które doświadczają tych symptomów, nie czuły się z tym same i szukały wsparcia u specjalistów zdrowia psychicznego.

Brak poczucia rzeczywistości

Brak poczucia rzeczywistości jest jednym z najbardziej niepokojących aspektów derealizacji. Ten stan może wywołać głębokie uczucie alienacji i izolacji, gdyż osoba doświadczająca go czuje, że utraciła kontakt z otaczającym ją światem.

Wpływ na Codzienne Funkcjonowanie

Utrata poczucia rzeczywistości może wpływać na zdolność do wykonywania codziennych czynności, takich jak praca, nauka czy interakcje społeczne. Zadania, które wcześniej były rutynowe, mogą stać się skomplikowane lub wydawać się pozbawione sensu, co prowadzi do frustracji i zmniejszenia motywacji.

Wpływ na Poczucie Bezpieczeństwa

Dodatkowo, brak poczucia rzeczywistości może podważać poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Świat, który wydaje się nierealny, może wywoływać lęk przed utratą kontroli lub obawę, że doświadczane percepcje są oznaką głębszych problemów psychicznych.

Strategie Radzenia Sobie

Ważne jest znalezienie strategii radzenia sobie, które mogą pomóc przywrócić poczucie rzeczywistości. Techniki uważności i ćwiczenia z zakresu ugruntowania (ang. grounding exercises), takie jak skupianie się na zmysłach lub wykonywanie czynności, które wymagają uwagi, mogą pomóc zmniejszyć uczucie odrealnienia. Sprawdź ofertę psychologa online. 

Derealizacja – jak z tego wyjść?

Wyjście z derealizacji może wydawać się trudne, ale istnieją skuteczne strategie, które mogą pomóc w zarządzaniu tym stanem i poprawie jakości życia.

Świadomość i Akceptacja

Pierwszym krokiem jest uznanie doświadczenia derealizacji i akceptacja tego, że jest to reakcja na stres lub traumę, a nie oznaka czegoś bardziej poważnego. Zrozumienie, że derealizacja jest tymczasowa i nie zagraża zdrowiu, może pomóc zmniejszyć lęk z nią związany.

Techniki Ugruntowania

Techniki ugruntowania mogą pomóc w przywróceniu poczucia rzeczywistości. Skupianie się na zmysłach, takich jak dotyk (trzymanie lodu, dotykanie różnych tekstur), węch (wdychanie zapachu olejków eterycznych) czy smak (jedzenie czegoś o wyraźnym smaku), może pomóc umysłowi wrócić do teraźniejszości.

Ćwiczenia Uważności

Mindfulness i medytacja mogą pomóc w uspokojeniu umysłu i zmniejszeniu uczucia odrealnienia. Regularna praktyka tych technik może przyczynić się do długoterminowej poprawy samopoczucia.

Profesjonalna Pomoc

W przypadku, gdy derealizacja utrudnia funkcjonowanie, ważne jest poszukiwanie profesjonalnej pomocy. Psychoterapia, szczególnie terapia poznawczo-behawioralna (CBT) i terapia skoncentrowana na traumie, może być skuteczna w radzeniu sobie z przyczynami derealizacji.

Styl Życia

Zmiany w stylu życia, takie jak regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i dbanie o odpowiednią ilość snu, mogą również wspierać proces wyjścia z derealizacji poprzez ogólną poprawę samopoczucia.

Atak odrealnienia

Atak odrealnienia to intensywne i często nagłe uczucie oderwania od rzeczywistości, które może być wywołane stresem, lękiem lub przeciążeniem sensorycznym. Osoby doświadczające takiego ataku mogą czuć się kompletnie odłączone od otaczającego ich świata, jakby przeżywały wszystko z dużego dystansu.

Objawy Ataku Odrealnienia

 • Nagłe i intensywne poczucie, że świat wokół staje się nieprawdziwy lub zamglony.
 • Poczucie izolacji od otoczenia, jakby istniała niewidzialna bariera oddzielająca osobę od reszty świata.
 • Zmiany w percepcji czasu, gdzie może on płynąć wolniej lub szybciej niż zwykle.
 • Możliwe trudności w komunikacji i interakcji z innymi, wynikające z uczucia odłączenia.

Radzenie Sobie z Atakiem Odrealnienia

 1. Techniki Ugruntowania: Skupienie na zmysłach może pomóc przywrócić poczucie rzeczywistości. Proste działania, takie jak trzymanie kostki lodu, liczenie przedmiotów w pomieszczeniu czy głębokie oddychanie, mogą pomóc w powrocie do teraźniejszości.
 2. Przerwa: Jeśli to możliwe, warto na chwilę uspokoić się i zrobić przerwę od sytuacji wywołującej stres.
 3. Przypomnienie sobie: Przypominanie sobie, że atak odrealnienia, choć nieprzyjemny, jest tymczasowy i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, może pomóc w zmniejszeniu lęku.
 4. Oddychanie: Skupienie się na głębokim, spokojnym oddychaniu może pomóc w uspokojeniu i złagodzeniu objawów ataku.

Pamiętanie o tych strategiach i praktykowanie ich, nawet poza momentami ataku, może pomóc w lepszym zarządzaniu przyszłymi epizodami odrealnienia i zmniejszeniu ich intensywności.

Utrata poczucia rzeczywistości

Utrata poczucia rzeczywistości, często towarzysząca derealizacji, może prowadzić do głębokiego poczucia alienacji i oderwania nie tylko od otoczenia, ale także od własnej tożsamości i doświadczeń życiowych. Ten stan może wpływać na podstawowe aspekty funkcjonowania, od codziennych rutyn po relacje międzyludzkie.

Wpływ na Codzienne Życie

Osoby doświadczające utraty poczucia rzeczywistości mogą mieć trudności z angażowaniem się w codzienne aktywności, ponieważ świat wokół nich wydaje się niejasny lub pozbawiony znaczenia. To może prowadzić do wycofania się z życia społecznego, pracy lub innych zainteresowań.

Wpływ na Samoocenę

Długotrwała utrata poczucia rzeczywistości może również mieć negatywny wpływ na samoocenę i poczucie własnej wartości, ponieważ osoba może czuć się niezdolna do radzenia sobie z „normalnym” życiem.

Strategie Radzenia Sobie

 1. Rozmowa: Dzielenie się swoimi doświadczeniami z zaufanymi osobami lub profesjonalistami może pomóc w zrozumieniu i akceptacji stanu, a także w znalezieniu wsparcia i strategii radzenia sobie.
 2. Regularna Rutyna: Utrzymanie regularnej rutyny może pomóc w przywróceniu poczucia normalności i kontroli nad własnym życiem.
 3. Aktywność Fizyczna: Ćwiczenia fizyczne mogą pomóc w zwiększeniu świadomości ciała i umysłu, co może przyczynić się do zmniejszenia uczucia odrealnienia.
 4. Twórczość: Angażowanie się w działania kreatywne, takie jak pisanie, rysowanie czy muzyka, może pomóc w wyrażeniu uczuć i doświadczeń, które są trudne do wyartykułowania słowami.

Derealizacja – przyczyny

Zrozumienie przyczyn derealizacji jest kluczowe do skutecznego zarządzania tym stanem. Chociaż dokładne źródło derealizacji może się różnić w zależności od osoby, istnieje kilka wspólnych czynników, które mogą przyczyniać się do jej występowania.

Stres i Trauma

Jedną z głównych przyczyn derealizacji jest intensywny stres lub trauma. Doświadczenia traumatyczne, takie jak wypadki, przemoc fizyczna lub emocjonalna, mogą prowadzić do mechanizmów obronnych, w tym derealizacji, jako sposobu na ochronę umysłu przed intensywnymi emocjami związanymi z traumą.

Lęk i Zaburzenia Lękowe

Osoby cierpiące na zaburzenia lękowe, w tym zaburzenie lękowe ogólnoustrojowe czy zespół stresu pourazowego, mogą doświadczać derealizacji jako części swoich objawów. Lęk intensyfikuje uczucie odrealnienia jako reakcję na odczuwane zagrożenie.

Przeciążenie Sensoryczne

Przeciążenie sensoryczne, wynikające z nadmiernego bodźcowania zmysłów, może również prowadzić do derealizacji. W takich sytuacjach mózg może „odłączyć” się, aby ochronić osobę przed nadmiarem informacji.

Zmęczenie i Wyczerpanie

Chroniczne zmęczenie i wyczerpanie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, mogą osłabiać zdolność mózgu do przetwarzania informacji, co sprzyja występowaniu derealizacji.

Substancje Psychoaktywne

Używanie substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu i narkotyków, może prowadzić do doświadczeń odrealnienia. Niektóre substancje mogą bezpośrednio wpływać na percepcję i prowadzić do przejściowych stanów derealizacji.

Zaburzenia Neurologiczne

W niektórych przypadkach derealizacja może być objawem zaburzeń neurologicznych lub wynikiem zmian w mózgu.

Rozpoznanie i adresowanie tych przyczyn, w miarę możliwości, jest istotnym elementem zarządzania derealizacją. Praca z profesjonalistą zdrowia psychicznego może pomóc w zidentyfikowaniu konkretnych czynników przyczyniających się do derealizacji i w opracowaniu strategii radzenia sobie.

Depersonalizacja – przykłady

Aby lepiej zrozumieć depersonalizację, przyjrzymy się kilku przykładom, które ilustrują, jak ten stan może być doświadczany przez różne osoby. Depersonalizacja charakteryzuje się uczuciem oderwania od własnej osoby, co może objawiać się na wiele różnych sposobów.

Przykład 1: Oderwanie od Ciała

Klaudia często doświadcza uczucia, jakby patrzyła na siebie z zewnątrz. Podczas wykonywania codziennych czynności, takich jak jedzenie czy pisanie, może czuć, że to nie jej ręce wykonują te działania, ale jakby obserwowała je z boku, co sprawia, że czuje się obco w swoim własnym ciele.

Przykład 2: Alienacja od Emocji

Radek opisuje swoje uczucia jako „oddalone” lub „zamglone”. Chociaż logicznie rozumie emocje, które powinien czuć w danych sytuacjach, nie odczuwa ich wewnętrznie. Smutek, radość czy gniew wydają mu się tylko abstrakcyjnymi koncepcjami, a nie rzeczywistymi doświadczeniami.

Przykład 3: Odczucie Automatyzmu

Ada czasami czuje, że jej działania i mowa są automatyczne, jakby była programem komputerowym wykonującym zaprogramowane zadania bez świadomego uczestnictwa. Może to prowadzić do pytania o autentyczność własnych myśli i decyzji.

Przykład 4: Brak Rozpoznawania Siebie

Kamil doświadcza momentów, w których patrząc w lustro, ma trudności z rozpoznaniem swojego odbicia. Może to wywoływać uczucie obcości i pytania o własną tożsamość.

Te przykłady pokazują różnorodność doświadczeń depersonalizacji i jak może ona wpływać na percepcję siebie i swojego miejsca w świecie. Rozumienie tych doświadczeń jest ważne dla empatii i wsparcia osób cierpiących na depersonalizację.

Uczucie oderwania od rzeczywistości

Uczucie oderwania od rzeczywistości jest jednym z najbardziej charakterystycznych i zarazem niepokojących aspektów derealizacji i depersonalizacji. Osoby doświadczające tego stanu często opisują świat wokół siebie jako obcy lub nieosiągalny, co może wpływać na ich zdolność do interakcji z otoczeniem i odczuwania emocji.

Percepcja Świata Jako Nieprawdziwa

Dla wielu osób uczucie oderwania od rzeczywistości objawia się jako wrażenie, że świat wokół nich jest nierealny, jakby istniał tylko na ekranie telewizora lub w snach. To może prowadzić do trudności w angażowaniu się w codzienne aktywności, ponieważ wszystko wydaje się pozbawione znaczenia.

Czy derealizacja jest niebezpieczna?

Obawy dotyczące bezpieczeństwa w kontekście derealizacji są powszechne, jednak ważne jest zrozumienie, że sama derealizacja, choć może być niepokojąca, nie jest w sobie niebezpieczna. Jest to mechanizm obronny, przez który umysł próbuje radzić sobie ze stresem, lękiem lub traumą.

Brak Bezpośredniego Zagrożenia

Derealizacja nie prowadzi bezpośrednio do zagrożenia fizycznego zdrowia. Osoby doświadczające derealizacji zachowują zdolność do rozróżniania rzeczywistości od wyobrażeń, co oznacza, że są w stanie podejmować bezpieczne decyzje dotyczące swojego zachowania.

Możliwe Wpływy na Jakość Życia

Choć derealizacja sama w sobie nie jest niebezpieczna, jej wpływ na jakość życia i zdrowie psychiczne może być znaczący. Długotrwałe uczucie odrealnienia może przyczyniać się do rozwoju lęku, depresji i innych zaburzeń psychicznych, które wymagają uwagi i interwencji.

Znaczenie Poszukiwania Pomocy

Ważne jest, aby osoby doświadczające derealizacji, szczególnie w formie chronicznej lub intensywnej, szukały wsparcia profesjonalnego. Terapia, zarówno indywidualna, jak i grupowa, może pomóc w zrozumieniu i zarządzaniu przyczynami derealizacji, jak również w rozwijaniu strategii radzenia sobie z jej objawami.

Edukacja i Świadomość

Podnoszenie świadomości na temat derealizacji jest kluczowe w łagodzeniu strachu i stygmatyzacji związanej z tym stanem. Edukacja na temat mechanizmów obronnych umysłu i strategii radzenia sobie może pomóc osobom doświadczającym derealizacji oraz ich bliskim w lepszym zrozumieniu i wsparciu.

Podsumowując, derealizacja nie jest niebezpieczna w sensie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, ale może mieć wpływ na ogólne samopoczucie i jakość życia. Dlatego ważne jest, aby osoby doświadczające tego stanu otrzymywały odpowiednie wsparcie i pomoc.

Czy derealizacja jest uleczalna?

Pytanie o możliwość wyleczenia derealizacji jest złożone, ponieważ doświadczenia i przyczyny derealizacji mogą się różnić między osobami. Chociaż derealizacja może być trudna do całkowitego „wyleczenia” w tradycyjnym rozumieniu, istnieją skuteczne metody zarządzania tym stanem, które mogą znacznie poprawić jakość życia osób nim dotkniętych. Sprawdź ofertę psychologa online. 

Terapie Skoncentrowane na Przyczynach

Wiele przypadków derealizacji wiąże się z lękiem, stresem lub traumą. Terapie skoncentrowane na tych podstawowych przyczynach, takie jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT), terapia skoncentrowana na traumie, czy EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), mogą być skuteczne w zmniejszaniu objawów derealizacji.

Techniki Radzenia Sobie

Nauka technik radzenia sobie, takich jak techniki uważności, techniki ugruntowania, i ćwiczenia relaksacyjne, może pomóc osobom doświadczającym derealizacji w przywróceniu poczucia rzeczywistości i zmniejszeniu intensywności objawów.

Silna derealizacja

Silna derealizacja charakteryzuje się intensywnym i często przytłaczającym uczuciem odłączenia od rzeczywistości, które może znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie osoby. W takich przypadkach doświadczenia mogą być tak głębokie, że zacierają się granice między tym, co jest rzeczywiste a tym, co wydaje się być wytworem umysłu.

Charakterystyka Silnej Derealizacji

 • Głębokie Uczucie Odrealnienia: Osoby mogą opisywać swoje doświadczenia jako całkowite odłączenie od otaczającego świata, jakby żyły w bańce lub za szklaną ścianą.
 • Znaczący Wpływ na Funkcjonowanie: Silna derealizacja może utrudniać wykonywanie nawet prostych zadań, ponieważ świat wydaje się niejasny, niepewny lub nierealny.
 • Wzmożony Lęk i Niepokój: Intensywne doświadczenie derealizacji może nasilać odczuwanie lęku, zwłaszcza obawę o utratę zdrowia psychicznego.

Podsumowanie i Zakończenie

Rozumienie derealizacji, jej objawów, przyczyn oraz metod radzenia sobie z tym złożonym stanem jest pierwszym krokiem na drodze do lepszego samopoczucia i zdrowia psychicznego. Derealizacja może być niepokojąca i wpływać na różne aspekty życia, ale ważne jest, aby pamiętać, że pomoc jest dostępna i że nie jesteś sam(a) w swoich doświadczeniach.

Nasi specjaliści od zdrowia psychicznego są tu, aby Cię wspierać, oferując profesjonalną pomoc i zrozumienie. Korzystając z naszych usług, możesz liczyć na indywidualne podejście, dostosowane do Twoich potrzeb i doświadczeń. Nasz zespół wykorzystuje sprawdzone metody terapeutyczne, aby pomóc Ci zrozumieć i zarządzać objawami derealizacji, a także pracować nad przyczynami leżącymi u ich podstaw.

Pamiętaj, że decyzja o skorzystaniu z profesjonalnej pomocy to krok w kierunku lepszego jutra. Niezależnie od tego, czy doświadczasz sporadycznych epizodów derealizacji, czy borykasz się z jej bardziej intensywnymi formami, nasza pomoc może być cennym zasobem na Twojej drodze do zdrowia psychicznego.

Zachęcamy Cię do podjęcia tego kroku. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc. Pamiętaj, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, a my jesteśmy tutaj, aby Ci towarzyszyć na każdym etapie tej podróży.

Nie pozwól, aby derealizacja definiowała Twoje życie. Razem możemy pracować nad rozwiązaniem, które przyniesie ulgę i otworzy drzwi do pełniejszego, zdrowszego życia. Zapraszamy do skorzystania z usług naszych specjalistów od zdrowia psychicznego.

5 najczęściej zadawanych pytań o derealizację i odpowiedzi

1. Czym dokładnie jest derealizacja?

Derealizacja to stan psychiczny, w którym osoba doświadcza uczucia oderwania od otaczającej rzeczywistości. Świat wokół może wydawać się nieprawdziwy, zamglony lub odległy, jakby był oglądany przez filtr lub szybę. Derealizacja jest formą zaburzeń dysocjacyjnych i często występuje jako mechanizm obronny w odpowiedzi na stres lub traumę.

2. Jakie są główne objawy derealizacji?

Główne objawy derealizacji obejmują uczucie, że otoczenie jest nieprawdziwe lub zmienione, trudności z koncentracją, zmiany w percepcji czasu, zniekształcenia sensoryczne (takie jak widzenie lub słyszenie rzeczy w inny sposób niż zwykle) oraz uczucie emocjonalnego oderwania od doświadczanych sytuacji.

3. Co powoduje derealizację?

Derealizacja może być wywołana przez różne czynniki, w tym intensywny stres, traumę, zaburzenia lękowe, przeciążenie sensoryczne, chroniczne zmęczenie, a nawet używanie niektórych substancji psychoaktywnych. Często jest to reakcja obronna organizmu na sytuacje, które są trudne do przetworzenia emocjonalnie.

4. Czy derealizacja jest uleczalna?

Derealizacja może być trudna do całkowitego "wyleczenia" w tradycyjnym sensie, ale wiele osób doświadcza znaczącej poprawy dzięki terapii i strategiom radzenia sobie. Skuteczne metody leczenia obejmują terapie skoncentrowane na przyczynach (np. terapia poznawczo-behawioralna, terapia skoncentrowana na traumie), techniki uważności, techniki ugruntowania i wsparcie ze strony specjalistów zdrowia psychicznego.

5. Jak mogę radzić sobie z derealizacją na co dzień?

Do codziennych strategii radzenia sobie z derealizacją należą praktyki uważności i ugruntowania, które pomagają przywrócić poczucie rzeczywistości. Przykłady to skupianie się na oddechu, ćwiczenia fizyczne, angażowanie zmysłów poprzez dotyk, smak czy węch, utrzymanie regularnej rutyny dnia codziennego oraz unikanie czynników wyzwalających, jak nadmiar stresu lub używki. Wsparcie ze strony bliskich oraz profesjonalna pomoc terapeutyczna są również kluczowe w efektywnym zarządzaniu tym stanem.

Źródła: 

 1. Eli Somer, Taryn Amos-Williams, Dan J Stein. Evidence-based treatment for Depersonalisation-derealisation Disorder (DPRD).2013
 2. Elaine C M Hunter, Cheuk Lon Malcolm Wong, Rafael Gafoor, Glyn Lewis, Anthony S David. Cognitive Behaviour Therapy (CBT) for Depersonalization Derealization Disorder (DDD): a self-controlled cross-over study of waiting list vs. active treatment. 2023
 3. Sici Wang, Sisi Zheng, Xiatian Zhang, Rui Ma, Sitong Feng, Mingkang Song, Hong Zhu, Hongxiao Jia. The Treatment of Depersonalization-Derealization Disorder: A Systematic Review. 2023
CO OFERUJEMY?

Powróć do swojej najlepszej formy

Wybierz swojego specjalistę

Robert Pinkert - Psycholog
Psycholog CEO&Founder
psycholog w pracy
Psycholog/
psychoterapeuta
Patrycja Mlynarczyk - Psycholog/Terapeuta par
Psycholog/
psychoterapeuta

Ten post ma 2 komentarzy

 1. oxide

  Howdy ɑre using Wordpгeѕs fօr your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set
  up my own. Do yoᥙ require any html coding knoԝlеdge to make
  your own blog? Any help would be greatly appreciɑted!

 2. forage

  Hey! Wօuld you mind if I share yoᥙг bloց with my myspace group?
  There’s a lߋt оf people that I think woulⅾ realⅼy
  appreciate y᧐ur сontent. Please let me know. Thanks

Dodaj komentarz

Newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter, otrzymuj powiadomienia o najnowszych wpisach oraz odbierz prezent!

Pozostałe artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Zapisz się na konsultację online i zrób krok w kierunku zdrowia psychicznego.