Depressed woman with bandaged wrist having video call with her psychiatrist at home.

Samookaleczanie się – jak reagować i pomóc osobie, która się okalecza?

W dzisiejszych czasach, gdy problemy zdrowia psychicznego coraz częściej wychodzą z cienia, samookaleczanie jawi się jako jedno z najbardziej niepokojących zachowań, z którymi możemy się spotkać. Ta forma radzenia sobie z emocjonalnym bólem, choć często pomijana lub niezrozumiana, wymaga naszej uwagi i zrozumienia. Samookaleczanie jest problemem, który może dotyczyć każdego, niezależnie od wieku czy tła społecznego. Jest to często krzyk o pomoc i sygnał, że osoba potrzebuje wsparcia. W tym wpisie omówimy, jak rozpoznać objawy samookaleczania, zrozumieć jego skutki, i co najważniejsze – jak można pomóc osobom znajdującym się w takiej sytuacji.

Samookaleczanie się

Samookaleczenie to złożony i wielowymiarowy problem, który dotyka osób w różnym wieku, tle kulturowym i społecznym. To zachowanie, choć często mylnie interpretowane jako próba samobójcza lub uwagi, jest zazwyczaj formą radzenia sobie z intensywnymi, przytłaczającymi emocjami lub trudnymi sytuacjami życiowymi. Osoby samookaleczające się mogą doświadczać różnorodnych emocji, od ulgi po wstyd, i często starają się ukrywać swoje zachowanie.

Definicja i rozumienie

Samookaleczenie obejmuje wszelkie celowe działania, które powodują fizyczne uszkodzenie własnego ciała bez intencji samobójczej. Najczęściej przybiera formę cięć, ale może również objawiać się poprzez oparzenia, uderzanie się, drapanie, czy nawet wyrywanie własnych włosów. Ważne jest, by zrozumieć, że samookaleczenie jest symptomem, a nie chorobą samą w sobie – często jest oznaką głębszych problemów psychologicznych.

Przyczyny samookaleczania

Przyczyny samookaleczania są różnorodne i wielowarstwowe. Mogą to być:

 • Radzenie sobie z emocjami: Dla wielu osób samookaleczenie jest sposobem na radzenie sobie z intensywnymi, negatywnymi emocjami, takimi jak gniew, smutek, frustracja, lęk czy poczucie odrzucenia.
 • Kontrola: W sytuacjach, gdy osoba czuje się bezradna lub pozbawiona kontroli nad swoim życiem, samookaleczenie może wydawać się sposobem na odzyskanie pewnej kontroli, choćby nad własnym bólem.
 • Ekspresja i komunikacja: Czasami samookaleczenie jest formą wyrażania uczuć, które trudno jest wyrazić słowami, lub sygnałem wołania o pomoc.
 • Dysocjacja i alienacja: W przypadku osób doświadczających dysocjacji lub uczucia odłączenia od własnego ciała, samookaleczenie może być próbą „poczuć cokolwiek” lub ponownego nawiązania kontaktu z rzeczywistością.

Samookaleczenie jest zjawiskiem, które wymaga głębokiego zrozumienia i wrażliwego podejścia. Rozpoznanie przyczyn, objawów i skutków samookaleczania jest pierwszym krokiem do oferowania skutecznego wsparcia i pomocy. Przełamanie tabu i otwarta dyskusja na temat samookaleczania są niezbędne, aby osoby dotknięte tym problemem czuły się bezpiecznie, szukając pomocy i wsparcia w swojej drodze do zdrowienia. Pamiętaj, że psycholog online pomoże Ci zrozumieć prawdziwe przyczyny Twoich działań. 

Skutki samookaleczania

Samookaleczanie, choć może przynosić tymczasową ulgę emocjonalną, niesie ze sobą szereg poważnych i długoterminowych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego osoby, która się tego dopuszcza.

Fizyczne skutki samookaleczania

 • Blizny i zakażenia: Najbardziej bezpośrednim skutkiem samookaleczania są blizny i potencjalne zakażenia. Cięcia, oparzenia, drapanie mogą prowadzić do trwałych blizn, które z kolei mogą wpływać na samoocenę i sposób, w jaki osoba postrzega swoje ciało. Zakażenia rany są kolejnym poważnym zagrożeniem, które mogą prowadzić do dalszych komplikacji medycznych.
 • Chroniczny ból: Osoby, które regularnie się okaleczają, mogą doświadczać chronicznego bólu w obszarach dotkniętych samookaleczeniem. Ten ból może utrudniać codzienne funkcjonowanie i zwiększać zależność od środków przeciwbólowych.

Psychologiczne i emocjonalne skutki samookaleczania

 • Wzmocnienie negatywnych wzorców myślenia: Samookaleczanie często wiąże się z negatywnymi wzorcami myślenia, takimi jak niska samoocena, samokrytyka, czy uczucie bezradności. Te negatywne przekonania mogą być wzmacniane przez akty samookaleczania, tworząc błędne koło, które jest trudne do przerwania.
 • Izolacja społeczna: Ze względu na stygmatyzację i wstyd związany z samookaleczeniem, wiele osób ukrywa swoje zachowanie przed innymi, co może prowadzić do izolacji społecznej i samotności.
 • Zaburzenia psychiczne: Badania pokazują, że samookaleczanie jest często powiązane z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości typu borderline (BPD) oraz PTSD (zespół stresu pourazowego). Samookaleczanie nie tylko jest objawem tych zaburzeń, ale może również pogłębiać istniejące problemy psychiczne.

Długoterminowe konsekwencje

 • Zaburzenia w relacjach: Trwałe skutki samookaleczania mogą obejmować problemy w relacjach z bliskimi i trudności w budowaniu zdrowych, intymnych relacji. Skrywanie blizn i zachowań autodestrukcyjnych może prowadzić do braku zaufania i uczucia izolacji w relacjach.
 • Trudności w funkcjonowaniu zawodowym: Osoby, które się okaleczają, mogą napotykać trudności w utrzymaniu pracy lub osiąganiu celów zawodowych ze względu na problemy emocjonalne i społeczne związane z ich zachowaniem.
 • Ryzyko eskalacji: Bez odpowiedniego leczenia, samookaleczanie może eskalować, prowadząc do poważniejszych uszkodzeń ciała lub nawet prób samobójczych.

Ważne jest, aby osoby zmagające się z samookaleczeniem otrzymały odpowiednie wsparcie i leczenie, aby mogły poradzić sobie z podstawowymi problemami emocjonalnymi i psychicznymi, które prowadzą do tego zachowania. Interwencja psychologa online i psychiatry może być kluczowa w przełamywaniu cyklu samookaleczania i budowaniu zdrowszych strategii radzenia sobie z trudnościami życiowymi.

Samookaleczanie u dorosłych

Chociaż samookaleczenie jest często kojarzone z młodzieżą, nie można ignorować, że dotyka ono również dorosłych. Stres zawodowy, trudności w relacjach, nieprzepracowane traumy z dzieciństwa – to wszystko może prowadzić do samookaleczenia w późniejszym życiu. Rozpoznanie i zrozumienie tego problemu w kontekście dorosłego życia jest pierwszym krokiem do oferowania adekwatnej pomocy.

Rodzaje samookaleczania

Samookaleczanie przybiera różne formy, od najbardziej znanych, takich jak cięcie czy zadawanie sobie oparzeń, po mniej oczywiste metody, jak drapanie się do krwi czy uderzanie o twarde powierzchnie. Każda z tych form jest wyrazem próby radzenia sobie z bólem emocjonalnym i powinna być traktowana z powagą.

Jak reagować na samookaleczanie

Reakcja na dowiedzenie się o samookaleczaniu bliskiej osoby jest kluczowa. Ważne jest, aby zachować spokój i nie osądzać. Oferowanie wsparcia, aktywne słuchanie i zachęcanie do szukania profesjonalnej pomocy np. porada u psychologa online  są pierwszymi krokami, które możemy podjąć.

Terapia Samookaleczenia

Terapia samookaleczenia ma na celu nie tylko zatrzymanie samego aktu samookaleczenia, ale także rozwiązanie podstawowych problemów emocjonalnych i psychologicznych, które do niego prowadzą. Istnieje wiele podejść terapeutycznych, które mogą być pomocne, w zależności od indywidualnych potrzeb i okoliczności osoby.

Terapia Połączeniowo-Behawioralna (CBT)

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia samookaleczenia. Skupia się na identyfikowaniu i zmianie negatywnych wzorców myślenia i zachowań, które mogą prowadzić do samookaleczenia. CBT pomaga osobom lepiej rozumieć przyczyny swojego zachowania i uczy zdrowszych strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT)

Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) jest formą CBT, która została specjalnie opracowana dla osób z zaburzeniami regulacji emocji, takich jak te, które wykazują zachowania samookaleczające. DBT łączy techniki poznawcze z umiejętnościami mindfulness (uważności), pomagając osobom budować tolerancję na stres, regulować emocje, poprawiać relacje międzyludzkie i rozwijać umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Terapia Psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna może być również pomocna w leczeniu samookaleczenia, szczególnie gdy podstawowe problemy są głęboko zakorzenione w przeszłości i związane z traumą lub nieprzepracowanymi konfliktami emocjonalnymi. Ten rodzaj terapii koncentruje się na zrozumieniu wpływu wczesnych doświadczeń na obecne zachowanie i pomaga osobom rozwiązywać te głęboko ukryte konflikty.

Terapia Grupowa i Wsparcie Społecznościowe

Terapia grupowa może być cennym uzupełnieniem indywidualnej terapii, oferując osobom samookaleczającym się możliwość dzielenia się doświadczeniami i strategiami radzenia sobie w bezpiecznym, wspierającym środowisku. Grupy wsparcia, zarówno online, jak i offline, mogą również zapewnić poczucie wspólnoty i zrozumienia, które są kluczowe w procesie zdrowienia.

Dostęp do Pomocy

Znalezienie odpowiedniej pomocy terapeutycznej jest kluczowym krokiem w procesie leczenia samookaleczenia. Można zacząć od rozmowy z lekarzem pierwszego kontaktu, który może skierować do odpowiedniego specjalisty, takiego jak psycholog online, psychoterapeuta czy psychiatra. Wiele organizacji i centrów zdrowia psychicznego oferuje również specjalistyczne programy i zasoby dla osób samookaleczających się.

Jak pomóc osobie, która się tnie

Pomoc osobie, która się tnie, wymaga zrozumienia, cierpliwości i empatii. Istnieją konkretne kroki, które można podjąć, aby zaoferować wsparcie i zachęcić do poszukiwania profesjonalnej pomocy.

Budowanie zaufania

 • Zachowaj spokój: Twoja reakcja ma kluczowe znaczenie. Zachowaj spokój i otwarty umysł, aby osoba czuła się bezpiecznie, dzieląc się swoimi doświadczeniami.
 • Słuchaj bez osądzania: Aktywne słuchanie jest niezbędne. Pozwól osobie wyrazić swoje uczucia i myśli bez obawy przed krytyką czy osądem.

Oferowanie wsparcia

 • Wyraź troskę: Pokaż, że dbasz o dobrostan tej osoby, podkreślając, że jej zdrowie i szczęście są dla Ciebie ważne.
 • Unikaj prostych rozwiązań: Unikaj mówienia rzeczy typu „po prostu przestań się ciąć”. Zamiast tego skup się na zrozumieniu i wspieraniu.

Zachęcanie do szukania pomocy

 • Rozmawiaj o terapii: Delikatnie sugeruj możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy, takiej jak terapia psychologiczna lub konsultacja psychiatryczna.
 • Oferuj pomoc w znalezieniu specjalisty: Możesz zaproponować pomoc w znalezieniu terapeuty lub towarzyszenie podczas pierwszej wizyty, jeśli osoba na to pozwoli.

Edukacja i zasoby

 • Zaproponuj profesjonalne zasoby: Podziel się informacjami o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc, takich jak lokalne centra zdrowia psychicznego, infolinie wsparcia czy strony internetowe poświęcone zdrowiu psychicznemu.
 • Edukuj się: Poznaj więcej na temat samookaleczania, aby lepiej zrozumieć, z czym boryka się ta osoba. Zrozumienie problemu pomoże Ci być bardziej empatycznym i skutecznym w oferowaniu wsparcia.

Wsparcie emocjonalne

 • Bądź dostępny: Daj znać, że jesteś dostępny do rozmowy i wsparcia, kiedy tylko tej osoby potrzebują.
 • Promuj zdrowe strategie radzenia sobie: Zachęcaj do zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem, takich jak sport, sztuka, dziennikarstwo czy medytacja.

Budowanie zdrowego środowiska

 • Wsparcie rodzinne i społeczne: Zachęcaj do budowania wsparcia wśród rodziny i przyjaciół, co może zwiększyć poczucie przynależności i zmniejszyć uczucie izolacji.
 • Promuj poczucie własnej wartości: Pomóż w identyfikacji i docenieniu mocnych stron i sukcesów osoby, co może zwiększyć jej samoocenę i zmniejszyć potrzebę samookaleczenia jako formy radzenia sobie.

Pamiętaj, że każda osoba jest inna i to, co działa dla jednej osoby, może nie działać dla innej. Kluczowe jest indywidualne podejście i gotowość do dostosowania się do potrzeb osoby, której próbujesz pomóc.

Dziecko się okalecza – psycholog czy psychiatra?

Decyzja o tym, do jakiego specjalisty się zwrócić, zależy od konkretnej sytuacji. Psycholog  online może pomóc w pracy nad emocjami i zachowaniami, natomiast psychiatra jest w stanie ocenić, czy konieczna jest farmakoterapia. W wielu przypadkach współpraca między oboma specjalistami przynosi najlepsze efekty.

Jak rozmawiać z dzieckiem samookaleczającym się

Rozmowa z dzieckiem, które się samookalecza, może być wyzwaniem, ale jest niezbędnym krokiem w kierunku zrozumienia i wsparcia. Oto kilka kluczowych aspektów, które warto mieć na uwadze:

Stwórz bezpieczną przestrzeń

Przed rozpoczęciem rozmowy upewnij się, że jesteście w prywatnym, spokojnym miejscu, gdzie dziecko będzie czuło się komfortowo i bezpiecznie. Ważne jest, aby pokazać, że jesteś dostępny i gotowy słuchać, bez pośpiechu i bez zewnętrznych zakłóceń.

Podchodź z empatią, nie z osądem

Zacznij od wyrażenia troski i miłości, unikając osądzających lub krytycznych komentarzy. Dzieci często boją się negatywnej reakcji, wstydu lub kary, więc ważne jest, aby poczuły, że są akceptowane i kochane bez względu na wszystko. Zamiast mówić „Dlaczego to robisz?”, spróbuj „Zauważyłem, że masz trudności. Chcę zrozumieć i pomóc ci”.

Słuchaj aktywnie

Pozwól dziecku mówić, starając się aktywnie słuchać, co ma do powiedzenia. Zachęcaj do dzielenia się swoimi myślami i uczuciami, zadając otwarte pytania, które pomagają w dalszej rozmowie, na przykład „Jak się czujesz, gdy to robisz?” lub „Czy jest coś, co sprawia, że czujesz się lepiej?”.

Unikaj paniki i nadmiernej reakcji

Chociaż odkrycie, że Twoje dziecko się samookalecza, może być szokujące i wywołać silne emocje, ważne jest, aby zachować spokój. Nadmierna reakcja lub panika może sprawić, że dziecko zamknie się w sobie, czując, że jego zachowanie jest „zbyt dużym problemem” do omówienia.

Podkreśl dostępność pomocy

Podkreśl, że samookaleczenie to problem, z którym można sobie poradzić, i że dostępna jest pomoc. Zaproponuj skorzystanie z profesjonalnego wsparcia, takiego jak terapeuta lub doradca szkolny, ale pozwól dziecku mieć głos w decydowaniu, co będzie dla niego najlepsze.

Buduj strategie radzenia sobie

Rozmawiaj o zdrowszych strategiach radzenia sobie z emocjami, które mogą zastąpić samookaleczenie. Może to obejmować techniki relaksacyjne, zajęcia artystyczne, ćwiczenia fizyczne lub pisanie dziennika. Ważne jest, aby te strategie były dostosowane do zainteresowań i preferencji dziecka.

Kontynuuj rozmowy

Jedna rozmowa nie rozwiąże problemu. Ważne jest, aby kontynuować rozmowy, regularnie sprawdzając samopoczucie dziecka i postępy w radzeniu sobie z emocjami. Pokaż, że jesteś zawsze dostępny do rozmowy i wsparcia.

Czy można wyjść z samookaleczania

Wiele osób, które kiedyś się okaleczały, z czasem i dzięki odpowiedniej pomocy, udaje się przezwyciężyć ten problem. Kluczem jest zrozumienie przyczyn takiego zachowania i rozwijanie nowych, zdrowszych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Zachowania autodestrukcyjne – przyczyny

Zachowania autodestrukcyjne, takie jak samookaleczanie, mogą wynikać z wielu przyczyn, często złożonych i wzajemnie na siebie wpływających. Rozumienie tych przyczyn jest kluczowe dla skutecznego wsparcia i leczenia osób dotkniętych tymi problemami.

Czynniki emocjonalne

 • Nieumiejętność radzenia sobie z emocjami: Osoby, które nie mają zdrowych strategii radzenia sobie z intensywnymi emocjami, takimi jak złość, smutek czy frustracja, mogą zwracać się ku zachowaniom autodestrukcyjnym jako sposobowi na „uwolnienie” tych emocji.
 • Uczucie pustki i braku sensu: Głębokie uczucie pustki, braku sensu życia lub braku przynależności może prowadzić do autodestrukcji jako sposobu na odczuwanie czegokolwiek lub nadanie życiu „znaczenia”.

Trauma

 • Przebyte traumy: Doświadczenia traumatyczne, takie jak przemoc w rodzinie, nadużycia fizyczne, emocjonalne czy seksualne, są silnie powiązane z zachowaniami autodestrukcyjnymi. Samookaleczanie może być sposobem na radzenie sobie z bólem i stresem związanym z przeszłymi traumami.
 • Zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD): Osoby cierpiące na PTSD mogą doświadczać flashbacków, koszmarów i intensywnej niepokoju, co może prowadzić do autodestrukcji jako formy radzenia sobie z tymi objawami.

Psychologiczne i psychiatryczne

 • Zaburzenia psychiczne: Zachowania autodestrukcyjne często współistnieją z różnymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości typu borderline (BPD), zaburzenia odżywiania i inne.
 • Niska samoocena i samokrytyka: Silna wewnętrzna krytyka i niska samoocena mogą skłaniać osoby do karania się za rzeczywiste lub wyimaginowane błędy i niedociągnięcia.

Socjo-kulturowe

 • Presja społeczna i oczekiwania: Wysokie oczekiwania społeczne, presja rówieśnicza, a także ideały prezentowane przez media mogą prowadzić do stresu, niezadowolenia z siebie i ostatecznie do zachowań autodestrukcyjnych.
 • Izolacja społeczna i brak wsparcia: Brak silnej sieci wsparcia społecznego może prowadzić do uczucia samotności i izolacji, co z kolei może zwiększać ryzyko autodestrukcji.

Behawioralne

 • Uczenie się przez obserwację: Osoby mogą nauczyć się zachowań autodestrukcyjnych poprzez obserwację innych, na przykład w rodzinie czy wśród rówieśników, co może być postrzegane jako skuteczny sposób radzenia sobie z trudnościami.
 • Poszukiwanie wrażeń: Dla niektórych, zachowania autodestrukcyjne mogą być formą poszukiwania silnych wrażeń lub sposobem na „czucie się żywym” poprzez doświadczanie bólu lub ryzyka.

Genetyczne i biologiczne

 • Predyspozycje genetyczne: Czynniki genetyczne mogą odgrywać rolę w skłonności do zachowań autodestrukcyjnych, szczególnie jeśli w rodzinie występowały przypadki zaburzeń psychicznych.
 • Dysregulacja neurochemiczna: Nierównowaga w neuroprzekaźnikach mózgu, takich jak serotonina, dopamina i noradrenalina, może wpływać na nastrój i zachowanie, prowadząc do impulsywnych lub autodestrukcyjnych działań.

Zrozumienie tych przyczyn wymaga kompleksowego podejścia, które uwzględnia zarówno indywidualne doświadczenia życiowe, jak i szerszy kontekst psychologiczny, społeczny i biologiczny. Interwencje terapeutyczne, wsparcie społeczne i czasami leczenie farmakologiczne mogą być kluczowe w pomaganiu osobom zmagającym się z zachowaniami autodestrukcyjnymi. Psycholog online wskaże Ci odpowiednią ścieżkę. 

Jak powiedzieć rodzicom o samookaleczaniu się

Otwarcie się przed rodzicami na temat samookaleczenia może być jednym z najtrudniejszych kroków dla osoby, która się z tym zmaga. Oto kilka wskazówek, które mogą ułatwić tę rozmowę:

Przygotowanie do rozmowy

 • Wybierz odpowiedni moment: Znajdź czas, kiedy możesz rozmawiać bez pośpiechu i w spokojnym otoczeniu, daleko od stresujących sytuacji.
 • Przygotuj, co chcesz powiedzieć: Może być pomocne zapisanie kluczowych punktów lub uczuć, które chcesz wyrazić, aby upewnić się, że nie zapomnisz o ważnych kwestiach.

Wyrażanie uczuć i potrzeb

 • Mów o swoich uczuciach: Zamiast koncentrować się wyłącznie na samookaleczeniu, opowiedz o emocjach i problemach, które prowadzą do tego zachowania. Możesz zacząć od stwierdzeń typu „Czuję się…”, aby skupić rozmowę na swoich doświadczeniach.
 • Jasno wyraź swoje potrzeby: Powiedz rodzicom, czego potrzebujesz – czy to wsparcia emocjonalnego, pomocy w znalezieniu terapeuty, czy po prostu zrozumienia.

Radzenie sobie z reakcjami

 • Bądź gotów na różne reakcje: Rodzice mogą reagować smutkiem, strachem, złością lub nawet zaprzeczeniem. Pamiętaj, że ich pierwsza reakcja nie zawsze odzwierciedla ich prawdziwe uczucia lub intencje.
 • Podkreśl, że to nie ich wina: Często rodzice mogą czuć się winni lub odpowiedzialni. Ważne jest, aby uspokoić ich, że samookaleczenie to skomplikowany problem i nie jest wynikiem ich błędów wychowawczych.

Poszukiwanie pomocy razem

 • Zaproponuj wspólne szukanie pomocy: Możesz zaproponować, aby razem poszukać specjalisty, takiego jak psycholog online lub terapeuta, który może zaoferować profesjonalne wsparcie.
 • Podkreśl swoje zaangażowanie: Pokaż, że jesteś zaangażowany w proces zdrowienia i że cenisz ich wsparcie na tej drodze.

Utrzymywanie otwartej komunikacji

 • Zachęcaj do dalszych rozmów: Podkreśl, że chciałbyś, aby ta rozmowa była początkiem otwartej i uczciwej komunikacji na temat twojego samopoczucia i zdrowia psychicznego.

Zakończenie

Podnoszenie świadomości na temat samookaleczenia i jego złożonych przyczyn jest kluczowe w budowaniu wspierających, empatycznych społeczności, które mogą efektywnie wspierać osoby zmagające się z tym problemem. Ważne jest, aby pamiętać, że samookaleczenie jest często symptomem głębszych problemów emocjonalnych i psychicznych, a nie tylko izolowanym zachowaniem, które można łatwo „naprawić”.

Otwarta i uczciwa komunikacja między osobami samookaleczającymi się, ich bliskimi, a także profesjonalistami może prowadzić do lepszego zrozumienia i skuteczniejszej pomocy. Kluczowe jest, aby osoby zmagające się z samookaleczeniem wiedziały, że nie są same, a ich uczucia są ważne i zasługują na uwagę.

Zachęcamy wszystkich, którzy doświadczają trudności związanych z samookaleczeniem lub którzy znają kogoś, kto się z tym zmaga, do poszukiwania profesjonalnej pomocy psychologa online. Terapia, wsparcie społeczności i otwarta komunikacja mogą być pierwszymi krokami do zdrowienia i lepszego zarządzania trudnymi emocjami.

Pamiętajcie, że prośba o pomoc jest znakiem siły, a nie słabości. Razem możemy pracować nad przełamywaniem tabu związanego z samookaleczeniem i budowaniem zdrowszej przyszłości dla wszystkich, którzy się z nim zmagają.

FAQ: Samookaleczanie i Zachowania Autodestrukcyjne

1. Czym dokładnie jest samookaleczanie i dlaczego ludzie to robią?

Odpowiedź: Samookaleczanie to celowe zadawanie sobie bólu lub uszkodzenia ciała bez intencji samobójczych, takie jak cięcie, drapanie, czy oparzenia. Osoby mogą to robić z wielu powodów, w tym jako sposób radzenia sobie z intensywnymi emocjami, próbę odwrócenia uwagi od bólu emocjonalnego, wyraz uczuć, których nie potrafią wyrazić słowami, czy jako formę samokary za odczuwane błędy czy niepowodzenia.

2. Jakie są ostrzegawcze sygnały, że ktoś może się samookaleczać?

Odpowiedź: Ostrzegawcze sygnały mogą obejmować noszenie długich rękawów lub spodni nawet w ciepłe dni (aby ukryć blizny lub świeże rany), unikanie sytuacji, w których ciało mogłoby być odsłonięte (np. basen, przebieranie się przy innych), znalezienie narzędzi, które mogą służyć do samookaleczania (jak żyletki), częste „wypadki” lub niejasne wyjaśnienia przyczyn ran, a także widoczne blizny lub świeże rany.

3. Czy samookaleczanie jest próbą samobójczą?

Odpowiedź: Samookaleczanie nie jest zazwyczaj próbą samobójczą, ale formą radzenia sobie z trudnymi uczuciami lub sytuacjami. Jednakże, osoby, które się okaleczają, mogą również doświadczać myśli samobójczych lub prób samobójczych, dlatego ważne jest, aby traktować każdy przypadek indywidualnie i z odpowiednią powagą, oferując wsparcie i profesjonalną pomoc.

4. Jak mogę pomóc przyjacielowi lub członkowi rodziny, który się samookalecza?

Odpowiedź: Najważniejsze jest, aby okazać wsparcie, zrozumienie i empatię, nie osądzając. Zachęcaj do rozmowy, ale nie wywieraj presji. Oferuj pomoc w znalezieniu profesjonalnego wsparcia, takiego jak terapeuta czy psycholog. Ważne jest również, aby zadbać o własne zdrowie emocjonalne i ewentualnie zasięgnąć porady, jak najlepiej pomagać.

5. Czy samookaleczanie można leczyć i jakie są najskuteczniejsze metody?

Odpowiedź: Tak, samookaleczanie można leczyć za pomocą różnych metod terapeutycznych. Skuteczne mogą okazać się terapia poznawczo-behawioralna (CBT), terapia dialektyczno-behawioralna (DBT), terapia psychodynamiczna, a także inne formy wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego. Leczenie często obejmuje pracę nad strategiami radzenia sobie z emocjami, budowaniem zdrowych relacji i wzmacnianiem obrazu siebie. W niektórych przypadkach pomocna może być także farmakoterapia.

Źródła: 

 1. Emily R. Davidson, Mark A. Thompson. „Understanding Self-Harm in Adolescents: Psychological Perspectives and Intervention Strategies” 2020. 
 2. Laura J. Peterson, Ahmad R. Malik. „Dialectical Behavior Therapy for Self-Harming Patients: A Systematic Review” 2019 
 3. Chen Li, Sarah Rodriguez. „Dialectical Behavior Therapy for Self-Harming Patients: A Systematic Review”2018
 4. Richard S. Goldman, Patricia Neal. „Family Dynamics and Self-Harm: Understanding the Connection in Adolescents” 2021
CO OFERUJEMY?

Powróć do swojej najlepszej formy

Wybierz swojego specjalistę

Robert Pinkert - Psycholog
Psycholog CEO&Founder
psycholog w pracy
Psycholog/
psychoterapeuta
Patrycja Mlynarczyk - Psycholog/Terapeuta par
Psycholog/
psychoterapeuta

Dodaj komentarz

Newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter, otrzymuj powiadomienia o najnowszych wpisach oraz odbierz prezent!

Pozostałe artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Zapisz się na konsultację online i zrób krok w kierunku zdrowia psychicznego.